E-Court in acute problemen door beslissing kantonrechters

E-Court, de digitale arbitragerechtbank die vorige maand kritiek kreeg op zijn intransparante procedures, is in acute problemen gekomen.
 
Rechtbank Overijssel (in Almelo) die vonnissen van e-Court goedkeurde, is daar ineens mee opgehouden na een beslissing van het landelijk overleg van civiele kortgedingrechters. Daarmee is er onzekerheid ontstaan over het voortbestaan van e-Court.
 
Dat meldt de stichting vrijdag in een persbericht. E-Court is sinds begin dit jaar een belangrijke speler geworden omdat bijna alle zorgverzekeraars in hun voorwaarden hebben opgenomen dat incassozaken voor de digitale rechter kunnen worden gebracht.
 
De arbitragerechtbank, die populair is omdat de griffiekosten er vele malen lager liggen dan bij de gewone rechtbank, beslist of de vordering van een schuldeiser terecht is. Dat vonnis moet door een gewone rechter worden bekrachtigd voor een deurwaarder daadwerkelijk beslag mag leggen.
 
Hoge Raad moet beslissen
Tot nu toe keurde vooral de rechtbank in Almelo de vonnissen goed, sommige andere rechtbanken weigerden dat. Nu hebben alle kantonrechters besloten geen vonnissen van e-Court meer te behandelen. Het landelijk overleg van civiele kortgedingrechters (LOVCK) heeft namelijk afgelopen maand voorgesteld eerst aan de Hoge Raad voor te leggen hoe er met de vonnissen moet worden omgegaan, bevestigt een woordvoerder van rechtbank Almelo.
 
De vakgroep van kortgedingrechters bleek verschillend over de vonnissen te denken, legt voorzitter en rechter Dirk Vergunst uit. 'Sommige rechters vinden dat de vonnissen summier mogen worden getoetst, anderen pleiten juist voor diepgaande toetsing.' Almelo toetst de vonnissen alleen op vorm en niet op inhoud.
Er zal een voorbeeldzaak worden voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie in Nederland. Het wachten is op een vonnis van e-Court. Onlangs trok de private arbiter al zijn lopende verzoeken bij de rechtbank in toen het hoorde van de stap naar de Hoge Raad, zegt Vergunst. Hoe lang het duurt voor er een voorbeeldzaak is, is nu onduidelijk.
 
Gevolgen voor continuïteit
E-Court reageert verbolgen op het besluit van het LOVCK. 'Er wordt e-Court geen overgangstermijn gegund voor de afronding van lopende zaken', meldt het bedrijf in een verklaring.
 
De beslissing van de rechters 'heeft mogelijk gevolgen voor de continuïteit van e-Court', stelt het verder. Het bedrijf verdient €85 per zaak en ziet die inkomsten verdwijnen zolang de zaak bij de Hoge Raad ligt. Nieuwe zaken worden niet aangenomen. 'E-Court ziet zich nu gedwongen om haar organisatie tot een minimum te beperken.' Voorzitter Erik Hanenburg, het grootste deel van de raad van toezicht en arbiters die over zaken beslissen, zijn tijdelijk van hun functie ontheven.
 
E-Court naar Europese Hof van Justitie
De digitale arbiter dreigt de ontstane schade op de Staat te verhalen. Ook wil de alternatieve rechtbank dat het Europese Hof van Justitie de vraag beantwoordt hoe er moet worden omgegaan met zijn vonnissen. De Hoge Raad zou volgens e-Court partijdig zijn: de digitale arbiter ziet zichzelf als concurrent van de Nederlandse rechterlijke macht. Wel wil e-Court meewerken aan het formuleren van vragen aan het Hof.
 
E-Court kreeg vorige maand onder meer kritiek van de Raad voor de Rechtspraak, belangenbehartiger van Nederlandse rechters. Voorzitter Frits Bakker noemde e-Court een 'zwart gat' omdat het bedrijf niet bekend maakte wie zijn arbiters waren en uitspraken niet publiceerde. Nadien heeft de arbiter besloten openheid van zaken te geven. Enkele vonnissen zijn op de website geplaatst.
 
Impact op incassozaken verzekeraars
Op incassozaken van zorgverzekeraars of webwinkels als Bol.com (ook klant van e-Court) hebben de ontwikkelingen bij e-Court geen grote impact. De bedrijven hebben in hun voorwaarden opgenomen dat de private arbiter een optie is bij wanbetaling, naast de gewone rechter. Die laatste zal de zaken nu afhandelen.
 
Hoe werkt e-Court?
E-Court uit Doorn is een private stichting die digitale arbitrage aanbiedt voor incassozaken. Klanten van bijna alle zorgverzekeraars en webwinkels zoals Bol.com kunnen door een deurwaarder voor e-Court worden gesleept in geval van schulden. Wie een oproep krijgt, heeft een maand de tijd om een voorkeur voor de kantonrechter bekend te maken.
 
Na de oproep mag de klant digitaal bewijsstukken, bijvoorbeeld bankafschriften, uploaden en kan hij inloggen in de systemen van e-Court om zijn proces te volgen. Een van de 28 arbiters bekijkt de documenten, controleert of de vordering van de schuldeiser klopt en velt een oordeel. Wie zich niet verweert, trekt meteen aan het kortste eind: de schuldeiser krijgt in zo’n ‘automatisch vonnis’ altijd gelijk.
 
Alle vonnissen moeten worden goedgekeurd door een echte rechter. Die toetst niet inhoudelijk maar formeel, dus of het proces wel volgens de juiste termijnen is doorlopen. Pas daarna mag een deurwaarder, bij een negatief vonnis, beslag leggen bij een schuldenaar. Hoe vaak e-Court in 2017 vonniste, maakt het niet bekend. Ook publiceert de stichting geen cijfers.
 
Bron: Fd

Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt.

UoC Symposium Future Proofing 2050

WILLEMSTAD - Afgelopen donderdag, 29 november 2018, hebben de derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Human Resource Management van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes (UoC), een symposium georganiseerd omtrent Future Proofing 2050.

Schorsing van Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Huurman wordt niet uitgesteld

WILLEMSTAD - Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Jan Huurman voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen.