Investigation into irregularities administration Court St.Maarten

PHILIPSBURG- In the past few months the Joint Court of Justice has conducted internal investigations into the management and administration of the so-called third-party funds accounts at the offices on Aruba, Bonaire, Curaçao and Sint Maarten.
 
These are accounts on which, among other things, criminally confiscated funds are deposited. The findings at the Sint Maarten office gave reason for further investigation. Some irregularities have been discovered.
 
Possibly an employee of the Court is involved. In connection with this, the Court suspended this employee pending further investigation and subsequently a complaint will be filed with the Public Prosecution Service on Sint Maarten.
 
In addition, the Court has sharpened internal controls, both in Sint Maarten as in the other offices, to prevent their repetition in the future. Awaiting the results of the further investigation, the Court will not make any further announcements on this matter.
 
Onderzoek naar onregelmatigheden administratie Hof
 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de afgelopen maanden bij de vestigingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten intern onderzoek gedaan naar het beheer en de administratie van de zogeheten derdengeldenrekeningen. Dat zijn rekeningen waarop onder meer strafrechtelijk in beslag genomen gelden worden gestort.
 
De bevindingen bij de vestiging op Sint Maarten hebben aanleiding gegeven om nader onderzoek te doen. Daarbij zijn onregelmatigheden geconstateerd. Mogelijk is hierbij een medewerker van het Hof betrokken geweest. In verband daarmee heeft het Hof deze medewerker hangende het verdere onderzoek geschorst en vervolgens zal aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie op Sint Maarten.
 
Het Hof heeft bovendien de interne controle aangescherpt, ook bij de andere vestigingen, om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen. In afwachting van de uitkomsten van het verdere onderzoek zal het Hof over deze kwestie verder geen mededelingen doen.

Moot Court deelnemers bekend

WILLEMSTAD – Zaterdag 22 september hebben de deelnemers van de Moot Court van het Hof van Justitie kennis met elkaar gemaakt tijdens een informatiesessie.

Minister-presidenten Aruba, Curacao en Sint Maarten bij opening 73e Algemene Vergadering VN

NEW YORK - Minister-president Rutte, minister Blok van Buitenlandse Zaken, minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reizen dit jaar naar New York voor de opening van de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN).

Judging the Caribbean Court of Justice

By Sir Ronald Sanders
ST JOHN’S, Antigua– Startlingly, eight of the 10 Commonwealth countries that still cling to the Judicial Committee (JC) of the Privy Council as their final court of appeal are Caribbean Community (CARICOM) states.