Investigation into irregularities administration Court St.Maarten

PHILIPSBURG- In the past few months the Joint Court of Justice has conducted internal investigations into the management and administration of the so-called third-party funds accounts at the offices on Aruba, Bonaire, Curaçao and Sint Maarten.
 
These are accounts on which, among other things, criminally confiscated funds are deposited. The findings at the Sint Maarten office gave reason for further investigation. Some irregularities have been discovered.
 
Possibly an employee of the Court is involved. In connection with this, the Court suspended this employee pending further investigation and subsequently a complaint will be filed with the Public Prosecution Service on Sint Maarten.
 
In addition, the Court has sharpened internal controls, both in Sint Maarten as in the other offices, to prevent their repetition in the future. Awaiting the results of the further investigation, the Court will not make any further announcements on this matter.
 
Onderzoek naar onregelmatigheden administratie Hof
 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de afgelopen maanden bij de vestigingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten intern onderzoek gedaan naar het beheer en de administratie van de zogeheten derdengeldenrekeningen. Dat zijn rekeningen waarop onder meer strafrechtelijk in beslag genomen gelden worden gestort.
 
De bevindingen bij de vestiging op Sint Maarten hebben aanleiding gegeven om nader onderzoek te doen. Daarbij zijn onregelmatigheden geconstateerd. Mogelijk is hierbij een medewerker van het Hof betrokken geweest. In verband daarmee heeft het Hof deze medewerker hangende het verdere onderzoek geschorst en vervolgens zal aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie op Sint Maarten.
 
Het Hof heeft bovendien de interne controle aangescherpt, ook bij de andere vestigingen, om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen. In afwachting van de uitkomsten van het verdere onderzoek zal het Hof over deze kwestie verder geen mededelingen doen.

Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt.

UoC Symposium Future Proofing 2050

WILLEMSTAD - Afgelopen donderdag, 29 november 2018, hebben de derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Human Resource Management van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes (UoC), een symposium georganiseerd omtrent Future Proofing 2050.

Schorsing van Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Huurman wordt niet uitgesteld

WILLEMSTAD - Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Jan Huurman voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen.