Staatssecretaris Knops rond met de Wereldbank over Trustfund voor Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een nadere toelichting gegeven op de afspraken met de Wereldbank rondom het beheer van het Trustfund voor de wederopbouw van Sint Maarten.
 
Dit is een vervolg op de Kamerbrief die 28 maart jl. aan de Kamer werd gestuurd.
 
De afspraken met de Wereldbank zijn bijzonder. De Wereldbank is namelijk gewend met meerdere donoren te werken voor één Trustfund. Hiervoor ontwikkelde men in 2015 een kostendekkend vergoedingenraamwerk. In dit geval is Nederland de enige donor en heeft daarom aangedrongen op nieuwe prijsafspraken, passend bij één donor. De onderhandelingen hierover hebben er toe geleid dat de bank een nieuw Single Donor Cost Recovery Framework heeft ontwikkeld. Naar verwachting levert dit een besparing op van 4,5 miljoen euro.
 
De staatssecretaris stelt de heer Frans Weekers aan als Nederlandse Speciaal Vertegenwoordiger Wederopbouw Sint Maarten. Zijn voornaamste taak is het vertegenwoordigen van Nederland in de stuurgroep van het Trustfund. Daarnaast verstrekt de staatssecretaris hem het mandaat bestuurlijk overleg te voeren over de wederopbouw met de regering van Sint-Maarten en de Wereldbank.
 
 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.