Preventive searches during Carnival St. Maarten

PHILIPSBURG - The Sint Maarten Police Force (KPSM) in cooperation with the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten, will carry out preventive searches during the 2018 Carnival season.
 
In accordance with the Firearm Ordinance, at predetermined locations, vehicles, bags and clothing of individuals will be searched for firearms.
 
This measure is being taken in consideration of the high number of illegal firearms in circulation on the island and past statistics which point out an increase in robberies before and during the Carnival season.
 
The Public Prosecutors Office Sint Maarten and KPSM are mindful that such a measure will impose on the privacy of residents and visitors. However it is in the interest of the general public and tourist visiting the island to heighten safety and security during the upcoming festive season.
 
 
Preventief fouilleren tijdens carnaval
 
Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) zal in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), preventieve fouilleeracties gaan uitvoeren tijdens de carnavalsperiode.
 
Er zal hierbij op vooraf aangewezen plaatsen in auto’s, in tassen die personen bij zich dragen en aan kleding van personen worden gezocht naar (vuur)wapens. Deze bevoegdheid wordt ontleent aan de vuurwapenverordening.
 
Deze maatregelen worden genomen vanwege het hoge aantal illegale vuurwapens op het eiland en de samenhang met het hoge aantal overvallen, voornamelijk gepleegd voorafgaand en tijdens de carnavalsperiode.
 
Het OM en KPSM is zich ervan bewust dat een dergelijke maatregel een inbreuk op de privacy van bezoekers en burgers van Sint Maarten met zich meebrengt. Desondanks wordt dit als noodzakelijk geacht om de orde en veiligheid tijdens de feestdagen te garanderen.

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.