Preventive searches during Carnival St. Maarten

PHILIPSBURG - The Sint Maarten Police Force (KPSM) in cooperation with the Public Prosecutor’s Office Sint Maarten, will carry out preventive searches during the 2018 Carnival season.
 
In accordance with the Firearm Ordinance, at predetermined locations, vehicles, bags and clothing of individuals will be searched for firearms.
 
This measure is being taken in consideration of the high number of illegal firearms in circulation on the island and past statistics which point out an increase in robberies before and during the Carnival season.
 
The Public Prosecutors Office Sint Maarten and KPSM are mindful that such a measure will impose on the privacy of residents and visitors. However it is in the interest of the general public and tourist visiting the island to heighten safety and security during the upcoming festive season.
 
 
Preventief fouilleren tijdens carnaval
 
Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) zal in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), preventieve fouilleeracties gaan uitvoeren tijdens de carnavalsperiode.
 
Er zal hierbij op vooraf aangewezen plaatsen in auto’s, in tassen die personen bij zich dragen en aan kleding van personen worden gezocht naar (vuur)wapens. Deze bevoegdheid wordt ontleent aan de vuurwapenverordening.
 
Deze maatregelen worden genomen vanwege het hoge aantal illegale vuurwapens op het eiland en de samenhang met het hoge aantal overvallen, voornamelijk gepleegd voorafgaand en tijdens de carnavalsperiode.
 
Het OM en KPSM is zich ervan bewust dat een dergelijke maatregel een inbreuk op de privacy van bezoekers en burgers van Sint Maarten met zich meebrengt. Desondanks wordt dit als noodzakelijk geacht om de orde en veiligheid tijdens de feestdagen te garanderen.

Eerste Kamer akkoord: Nederland krijgt internationale handelskamer

DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt.

UoC Symposium Future Proofing 2050

WILLEMSTAD - Afgelopen donderdag, 29 november 2018, hebben de derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Human Resource Management van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomes (UoC), een symposium georganiseerd omtrent Future Proofing 2050.

Schorsing van Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Huurman wordt niet uitgesteld

WILLEMSTAD - Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid Jan Huurman voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen.