Bachelor- en masteropleidingen Recht aan de UoC opnieuw positief beoordeeld door NVAO

Komend studiejaar hiermee ook deeltijdopleiding Recht mogelijk
WILLEMSTAD – De bachelor- en masteropleidingen Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) zijn opnieuw positief  beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
 
Deze opleidingen op universitair niveau (wetenschappelijk onderwijs – wo) blijven daardoor opgenomen in het register van positief beoordeelde wo-opleidingen. De positieve beoordeling geldt weer voor een periode van zes jaar. De voorbereidende visitatie vond reeds een jaar eerder plaats (op 24 en 25 april 2017). Met deze beoordeling is bevestigd dat de juridische opleidingen aan de UoC nog steeds aan de internationale kwaliteitsnormen voldoen en op hetzelfde niveau worden beoordeeld als de juridische opleidingen aan Nederlandse universiteiten.
 
Tijdens de visitatie zijn onder andere gesprekken gevoerd met het opleidingsmanagement, de examencommissie van de faculteit, de docenten, vertegenwoordigers vanuit het werkveld, studenten en afgestudeerden. Dit betekent dat deze nieuwe mijlpaal ook dit maal door hecht teamwork bereikt is. De vaste staf van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de lokale en buitenlandse gastdocenten, de studenten, het werkveld, de medewerkers van de ondersteunende diensten van de UoC hebben allen hun steentje bijgedragen. Immers, in een flink aantal sessies bevraagt de visitatiecommissie groepen uit alle geledingen van de opleidingen die bij activiteiten van de faculteit betrokken zijn. Verder worden alle documenten van interne commissies zoals de examen- en werkveldcommissie erbij gehaald. Bovendien doet de visitatiecommissie onderzoek naar de kwaliteit van bijvoorbeeld tentamens, scripties en werkstukken. Ook het docententeam wordt onderworpen aan een kwaliteitsonderzoek.
 
Deze positieve beoordeling is van toepassing op de lopende voltijdse opleidingen Recht als ook voor de voorgenomen deeltijdopleiding Recht die eind augustus 2018 voor het eerst van start zal gaan. Hierin zal het onderwijs uitsluitend in de avonduren
plaatsvinden en zal de bacheloropleiding 4,5 jaar duren en de master ruim een jaar.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.