Gerecht vindt opzegging arbeidsovereenkomst directeur-secretaris Centrale Bank niet onredelijk

WILLEMSTAD – Het gerecht in eerste aanleg vindt in een vonnis van 24 april 2018 de opzegging van de arbeidsovereenkomst van de Centrale bank van de directeur-secretaris niet onredelijk.
 
Verzoeker, die tot 2017 directeur-secretaris was bij de Centrale Bank, is nadat hij aftrad als bestuurder op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst gebleven.
 
De Centrale Bank heeft de arbeidsovereenkomst met een termijn van 12 maanden opgezegd. Verzoeker heeft die opzegging aangevochten. Volgens hem is deze kennelijk onredelijk, onder meer omdat er ander passend werk is voor hem bij de Centrale Bank terwijl de Centrale Bank voorwendt dat dat niet het geval is.
 
De Centrale Bank heeft evenwel uitgelegd dat er geen passende functies zijn voor verzoeker. De functies die door verzoeker zijn genoemd worden of al door anderen ingevuld of ze bestaan niet meer, aldus de Centrale Bank.
 
Het Gerecht gaat er vanuit dat er geen passende functies zijn voor verzoeker bij de Centrale Bank. Ook verder is, gelet op het pensioen dat verzoeker maandelijks ontvangt in verband met zijn voormalige functie als bestuurder en de kans dat hij ander werk kan vinden, de opzegging niet onredelijk.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.