OM niet blij met radio-interview 13-jarig meisje

WILLEMSTAD - Een televisiestation op Curacao sprak naar aanleiding van een nieuw incident bij internaat Casa Manita met het 13-jarige slachtoffer.

In het betreffende interview gaf het meisje aan het slachtoffer te zijn van seksueel misbruik in het internaat.

Naar aanleiding van dit interview zegt het OM Curacao het volgende.

"Een ieder die meent slachtoffer te zijn van een strafbaar feit moet hiervan direct aangifte doen bij de politie. Alleen de politie kan onderzoeken verrichten en verdachten aanhouden. 

Jammer genoeg is een minderjarig slachtoffer naar de pers gestapt en heeft verklaringen gegeven over hetgeen met haar is gebeurd. Het gaat hier om een mogelijke zedenzaak tegen een midnerjarige. 
 
De Officier van Justitie (OvJ) van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao belast met zedenzaken betreurt het dat de minderjarige op het tv-station zendtijd heeft gekregen om haar verhaal te doen. Zij had volgens het OM geadviseerd moeten worden om naar de politie te stappen en aangifte te doen. Verklaringen in de media kunnen het verdere onderzoek ernstig schaden, zeker wanneer de daders in beeld zijn en ook de verklaringen horen. De Officier van Justitie hoopt dat de pers in de toekomst zorgvuldiger omgaat met dergelijke gevoelige zaken."

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.