Constructief overleg ministers van Justitie Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maarten

KRALENDIJK - Vandaag zijn de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curacao) en De Weever (Sint Maarten) samen gekomen voor het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO).
 
Ditmaal op Bonaire, onder het voorzitterschap van Nederland. 
 
Grapperhaus zei daar: "Mijn collega's Bikker, Grigorie, De Weever en ik kunnen tevreden terugkijken op een intensief en constructief overleg. Gezamenlijk hebben we nog eens benadrukt hoe belangrijk het is dat we gevieren samen op trekken en onze krachten bundelen."
 
Tijdens het overleg is gesproken over de succesvolle strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en zijn afspraken gemaakt om de recherchesamenwerking nog meer te versterken en vernieuwen. Ook zijn er afspraken gemaakt ter verbetering van grensbewaking. Daarnaast is er ook uitgebreid stil gestaan bij de uitvoering van de nieuwe Europese wetgeving (AvG) voor uitwisseling van persoonsgegevens en de samenwerking hierbij tussen de landen van het Koninkrijk. 
 
Aan het einde van het JVO hebben de vier ministers in aanwezigheid van enkele brandweercommandanten hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de brandweerkorpsen van Curacao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden. 
 
Het volgende JVO zal plaatsvinden in januari 2019 onder het voorzitterschap van Aruba. 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.