Accountancy-opleidingen UoC opnieuw door de NVAO positief beoordeeld

WILLEMSTAD - Met trots meldt de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen (FdSEW) van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) dat haar opleidingen wo-bachelor Accountancy & Controlling en wo-master Accountancy door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie organisatie (NVAO) positief zijn beoordeeld.
 
De opleidingen voldoen aan alle 11 kwaliteitsstandaarden van de NVAO. Studenten die met goed gevolg deze opleidingen afronden, kunnen aansluiting krijgen voor de RA-opleiding in zowel Curaçao als Nederland. Tevens bieden de opleidingen
de mogelijkheid om de CPA-opleiding in de V.S. te volgen.
 
Elke opleiding aan de UoC moet aan het NVAO-beoordelingskader voldoen zodat de studenten verzekerd zijn van een kwalitatief goede opleiding. De wo-bachelor Accountancy & Controlling en wo-master Accountancy zijn door deze positieve beoordeling opgenomen in het register van geaccrediteerde en positief beoordeelde wo-bachelor- en wo-masteropleidingen. De opleidingen voldoen aan alle accountancyeisen en eindkwalificaties.
 
Om positief beoordeeld te kunnen worden, is maanden voorbereidend werk nodig. De medewerkers van de opleidingen moeten zelfevaluatierapporten schrijven en verschillende documenten aan de NVAO voorleggen. Op basis daarvan vindt er een visitatiebezoek plaats. Vakinhoudelijke en onderwijskundige experts komen uit Nederland aan de UoC een bezoek afleggen om op basis van het NVAO-beoordelingskader de opleidingen te evalueren. In een flink aantal sessies bevraagt de visitatiecommissie groepen uit alle geledingen van de opleidingen die bij activiteiten van de opleidingen betrokken zijn, waaronder het opleidingsmanagement, de examencommissie van de faculteit, de docenten, vertegenwoordigers vanuit het werkveld, studenten en afgestudeerden. Verder worden alle documenten van interne commissies als examen-, werkveld- en toetscommissie ook grondig bestudeerd. Bovendien doet de visitatiecommissie onderzoek naar de kwaliteit van bijvoorbeeld tentamens, verslagen, werkstukken en eindscripties. Ook het docententeam wordt onderworpen aan een kwaliteitsonderzoek. Al deze stappen horen bij de procedure voor het behalen van dit kwaliteitskeurmerk dat ongeveer 1 jaar in beslag kan nemen. Elke stap in de procedure voldoet aan strenge eisen.
 
De decaan a.i. van de faculteit, mw. Marvis Koeiman MBA, geeft aan dat door deze positieve beoordeling de faculteit nogmaals een bevestiging heeft gekregen dat haar Accountancy-opleidingen nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen die aan een wetenschappelijke bachelor- of masteropleiding worden gesteld en ook aan internationaal geldende kwaliteitsnormen. 
 
Op dit moment biedt UoC 26 opleidingen aan, die reeds opnieuw positief zijn beoordeeld. De nieuwe opleidingen zitten in het voorbereidende beoordelingstraject en zullen dit collegejaar 2018 - 2019 door een internationaal panel van experts van
de NVAO worden geëvalueerd.
 
Op de foto: het gebouw van de FdSEW met de faculteitsdecaan a.i. Marvis Koeiman MBA, Marco-Antonio La Cruz MBA CPA CMA CISA CGMA, Program Director Master of Science in Accountancy en Diepak Ganpat MSc. RC (EMFC), Program Director
Bachelor of Science in Accountancy & Controlling

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps CuraƧao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.