Dock Maarten vindt geen gehoor bij overheid met klacht over Bobby's Marina

PHILIPSBURG - Het jarenlange geschil tussen Dock Maarten, Bobby's Marina en de overheid loopt nog steeds.

Bobby’s Marina gebruikt land en waterpercelen die in eigendom toebehoren aan het Land Sint Maarten, zonder eigenaar te zijn van erfpachtrechten en zonder hier ook maar iets voor te betalen. Concurrent Dock Maarten moet wel jaarlijks voor haar erfpachtpercelen substantiële bedragen aan erfpachtcanon betalen.

Daarnaast bouwt Bobby’s Marina zonder toereikende bouwvergunningen.

Het Land Sint Maarten onderkent in feite dat dit niet klopt. Zij heeft geprobeerd Bobby’s Marina te accommoderen door haar de gelegenheid te bieden de illegale situatie alsnog te legaliseren. Dit zou gedaan kunnen worden door de door het Land aangeboden percelen in erfpacht te aanvaarden, erfpachtcanon te betalen en bouwvergunningen aan te vragen.

Bobby’s Marina heeft dit echter geweigerd te accepteren, in het bijzonder omdat zij geen erfpachtcanon wil(de) betalen.

Het Land SXM/VROMI hebben vervolgens -eigenaardig genoeg- geen enkele actie genomen jegens Bobby’s Marina, bijvoorbeeld door Bobby’s Marina te ontruimen en/of handhavingsmaatregelen te nemen.
 
Volgens de berekening van Dock Maarten, is ’s Lands kas (de financiën van Sint Maarten), doordat Bobby's Marine het aanbod van de overheid uit 2016 niet heeft geaccepteerd, al zo’n ANG 1,8 miljoen misgelopen.
 
Advocaat van Dock Maarten mr. Roeland Zwanikken van BZSE Attorneys at Law I Tax Lawyers licht een en ander nader toe: "Er zijn dus twee havens in hetzelfde gebied, die niet op een ‘level playing field’ met elkaar kunnen concurreren. Het ene bedrijf moet substantiële bedragen aan erfpachtcanon betalen en zich aan de regels houden door bijvoorbeeld bouwvergunningen aan te vragen. Het andere bedrijf mag zonder enige beperkingen haar gang gaan in het gebied. Dit betekent dat Bobby’s Marina haar diensten tegen een lagere prijs kan aanbieden dan Dock Maarten. Het is onbegrijpelijk dat Bobby’s Marina niet wordt gedwongen om erfpachtpercelen te aanvaarden en erfpachtcanon te betalen of wordt ontruimd door de overheid."
 
Op 27 november 2018 heeft directeur van Dock Maarten, Brian Deher, een verzoek gestuurd aan premier Leona Romeo-Marlin voor een gesprek over de situatie. Hierop is echter geen reactie gekomen. De regering van Sint Maarten lijkt Oost-Indisch doof voor de klachten van Dock Maarten.
 
Dock Maarten heeft zich hierop genoodzaakt gezien een zaak tegen de overheid aan te spannen.
 
De behandeling staat gepland voor 5 februari 2019.
 
 
Related article:
 
 
 

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.