Dock Maarten vindt geen gehoor bij overheid met klacht over Bobby's Marina

PHILIPSBURG - Het jarenlange geschil tussen Dock Maarten, Bobby's Marina en de overheid loopt nog steeds.

Bobby’s Marina gebruikt land en waterpercelen die in eigendom toebehoren aan het Land Sint Maarten, zonder eigenaar te zijn van erfpachtrechten en zonder hier ook maar iets voor te betalen. Concurrent Dock Maarten moet wel jaarlijks voor haar erfpachtpercelen substantiële bedragen aan erfpachtcanon betalen.

Daarnaast bouwt Bobby’s Marina zonder toereikende bouwvergunningen.

Het Land Sint Maarten onderkent in feite dat dit niet klopt. Zij heeft geprobeerd Bobby’s Marina te accommoderen door haar de gelegenheid te bieden de illegale situatie alsnog te legaliseren. Dit zou gedaan kunnen worden door de door het Land aangeboden percelen in erfpacht te aanvaarden, erfpachtcanon te betalen en bouwvergunningen aan te vragen.

Bobby’s Marina heeft dit echter geweigerd te accepteren, in het bijzonder omdat zij geen erfpachtcanon wil(de) betalen.

Het Land SXM/VROMI hebben vervolgens -eigenaardig genoeg- geen enkele actie genomen jegens Bobby’s Marina, bijvoorbeeld door Bobby’s Marina te ontruimen en/of handhavingsmaatregelen te nemen.
 
Volgens de berekening van Dock Maarten, is ’s Lands kas (de financiën van Sint Maarten), doordat Bobby's Marine het aanbod van de overheid uit 2016 niet heeft geaccepteerd, al zo’n ANG 1,8 miljoen misgelopen.
 
Advocaat van Dock Maarten mr. Roeland Zwanikken van BZSE Attorneys at Law I Tax Lawyers licht een en ander nader toe: "Er zijn dus twee havens in hetzelfde gebied, die niet op een ‘level playing field’ met elkaar kunnen concurreren. Het ene bedrijf moet substantiële bedragen aan erfpachtcanon betalen en zich aan de regels houden door bijvoorbeeld bouwvergunningen aan te vragen. Het andere bedrijf mag zonder enige beperkingen haar gang gaan in het gebied. Dit betekent dat Bobby’s Marina haar diensten tegen een lagere prijs kan aanbieden dan Dock Maarten. Het is onbegrijpelijk dat Bobby’s Marina niet wordt gedwongen om erfpachtpercelen te aanvaarden en erfpachtcanon te betalen of wordt ontruimd door de overheid."
 
Op 27 november 2018 heeft directeur van Dock Maarten, Brian Deher, een verzoek gestuurd aan premier Leona Romeo-Marlin voor een gesprek over de situatie. Hierop is echter geen reactie gekomen. De regering van Sint Maarten lijkt Oost-Indisch doof voor de klachten van Dock Maarten.
 
Dock Maarten heeft zich hierop genoodzaakt gezien een zaak tegen de overheid aan te spannen.
 
De behandeling staat gepland voor 5 februari 2019.
 
 
Related article:
 
 
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.