PG Van Dam: Integere politici zijn belangrijkste kenmerk van integere overheid

ORANJESTAD - De Procureur-Generaal van Aruba, Alexander van Dam, was één van de sprekers gedurende het symposium ‘The Road to Good Governance’.
 
Dit symposium vond recentelijk plaats en was georganiseerd door de stichting Deugdelijk Bestuur en de Universiteit van Aruba.
 
De toespraak van de Procureur-Generaal ging over integriteit, met name in de publieke sector. De schade die door corruptie of door gebrek aan integriteit aan een samenleving wordt aangebracht, kan groot zijn. Corruptie ondergraaft de productiviteit van de private sector en de doelmatigheid van de overheidsinstanties. Dit leidt tot sociale, economische en politieke ongelijkheid bij de burgers. Integriteit is een kwestie van moraliteit, maar ook van vertrouwen in de overheid, in de banken en in de bedrijven en uiteindelijk in het functioneren van de democratie van een land.
 
Een integere overheid wordt gekenmerkt door integere politici, aldus de Procureur-Generaal. Politici dienen als voorbeeld voor de samenleving en voor de diensten en hun ambtenaren die voor hen werken. Ook ambtenaren hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich aan de wet te houden. In 2017 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs een drietal aanbevelingen uitgebracht voor de preventie van corruptie in de publieke sector. Aruba hanteert ook een getrapte benadering en zet allereerst belangrijke stappen om de kennis en het bewustzijn over integriteit te verhogen bij de overheid en bij de ministers. In de tweede fase wordt disciplinair opgetreden tegen politici en ambtenaren die niet integer handelen. Pas in de derde fase is het Openbaar Ministerie aan zet. De Procureur-Generaal benadrukte tijdens zijn toespraak dat Justitie geen directe rol speelt in het voorkomen van corruptie en het bevorderen van integer gedrag. Strafrechtelijk optreden tegen niet-integer gedrag moet worden gezien als een ultimum remedium, daar het kwaad al is geschied als het Openbaar Ministerie erbij wordt betrokken , zoals in de zaak Ibis die momenteel voor de rechter speelt. Door strafrechtelijk tegen corruptie op te treden, draagt het Openbaar Ministerie echter wel bij aan het voorkomen van corruptie in de toekomst en aan het onderschrijven van de normen van integer handelen.

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.