PG Van Dam: Integere politici zijn belangrijkste kenmerk van integere overheid

ORANJESTAD - De Procureur-Generaal van Aruba, Alexander van Dam, was één van de sprekers gedurende het symposium ‘The Road to Good Governance’.
 
Dit symposium vond recentelijk plaats en was georganiseerd door de stichting Deugdelijk Bestuur en de Universiteit van Aruba.
 
De toespraak van de Procureur-Generaal ging over integriteit, met name in de publieke sector. De schade die door corruptie of door gebrek aan integriteit aan een samenleving wordt aangebracht, kan groot zijn. Corruptie ondergraaft de productiviteit van de private sector en de doelmatigheid van de overheidsinstanties. Dit leidt tot sociale, economische en politieke ongelijkheid bij de burgers. Integriteit is een kwestie van moraliteit, maar ook van vertrouwen in de overheid, in de banken en in de bedrijven en uiteindelijk in het functioneren van de democratie van een land.
 
Een integere overheid wordt gekenmerkt door integere politici, aldus de Procureur-Generaal. Politici dienen als voorbeeld voor de samenleving en voor de diensten en hun ambtenaren die voor hen werken. Ook ambtenaren hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich aan de wet te houden. In 2017 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs een drietal aanbevelingen uitgebracht voor de preventie van corruptie in de publieke sector. Aruba hanteert ook een getrapte benadering en zet allereerst belangrijke stappen om de kennis en het bewustzijn over integriteit te verhogen bij de overheid en bij de ministers. In de tweede fase wordt disciplinair opgetreden tegen politici en ambtenaren die niet integer handelen. Pas in de derde fase is het Openbaar Ministerie aan zet. De Procureur-Generaal benadrukte tijdens zijn toespraak dat Justitie geen directe rol speelt in het voorkomen van corruptie en het bevorderen van integer gedrag. Strafrechtelijk optreden tegen niet-integer gedrag moet worden gezien als een ultimum remedium, daar het kwaad al is geschied als het Openbaar Ministerie erbij wordt betrokken , zoals in de zaak Ibis die momenteel voor de rechter speelt. Door strafrechtelijk tegen corruptie op te treden, draagt het Openbaar Ministerie echter wel bij aan het voorkomen van corruptie in de toekomst en aan het onderschrijven van de normen van integer handelen.

Aangepaste openingstijden balie Hof van Justitie Curaçao tot nader order

WILLEMSTAD – De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zal tot nader order met aangepaste openingstijden werken. Vanwege technische problemen zal de Front Office beperkt open zijn.

Balie Hof van Justitie Curaçao 14 en 15 februari alleen in de ochtend geopend

WILLEMSTAD - De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie heeft donderdag 14 en vrijdag 15 februari in verband met technische problemen gewijzigde openingstijden.

International banks file formal complaint at Central Bank against closure local bank accounts

WILLEMSTAD – In a letter to the Interim President of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten, Mrs. Leila Matroos-Lasten, the Association of International Bankers in Curaçao (IBA) files a formal complaint against the closing of local bank accounts of their IBA Members.