PG Van Dam: Integere politici zijn belangrijkste kenmerk van integere overheid

ORANJESTAD - De Procureur-Generaal van Aruba, Alexander van Dam, was één van de sprekers gedurende het symposium ‘The Road to Good Governance’.
 
Dit symposium vond recentelijk plaats en was georganiseerd door de stichting Deugdelijk Bestuur en de Universiteit van Aruba.
 
De toespraak van de Procureur-Generaal ging over integriteit, met name in de publieke sector. De schade die door corruptie of door gebrek aan integriteit aan een samenleving wordt aangebracht, kan groot zijn. Corruptie ondergraaft de productiviteit van de private sector en de doelmatigheid van de overheidsinstanties. Dit leidt tot sociale, economische en politieke ongelijkheid bij de burgers. Integriteit is een kwestie van moraliteit, maar ook van vertrouwen in de overheid, in de banken en in de bedrijven en uiteindelijk in het functioneren van de democratie van een land.
 
Een integere overheid wordt gekenmerkt door integere politici, aldus de Procureur-Generaal. Politici dienen als voorbeeld voor de samenleving en voor de diensten en hun ambtenaren die voor hen werken. Ook ambtenaren hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich aan de wet te houden. In 2017 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs een drietal aanbevelingen uitgebracht voor de preventie van corruptie in de publieke sector. Aruba hanteert ook een getrapte benadering en zet allereerst belangrijke stappen om de kennis en het bewustzijn over integriteit te verhogen bij de overheid en bij de ministers. In de tweede fase wordt disciplinair opgetreden tegen politici en ambtenaren die niet integer handelen. Pas in de derde fase is het Openbaar Ministerie aan zet. De Procureur-Generaal benadrukte tijdens zijn toespraak dat Justitie geen directe rol speelt in het voorkomen van corruptie en het bevorderen van integer gedrag. Strafrechtelijk optreden tegen niet-integer gedrag moet worden gezien als een ultimum remedium, daar het kwaad al is geschied als het Openbaar Ministerie erbij wordt betrokken , zoals in de zaak Ibis die momenteel voor de rechter speelt. Door strafrechtelijk tegen corruptie op te treden, draagt het Openbaar Ministerie echter wel bij aan het voorkomen van corruptie in de toekomst en aan het onderschrijven van de normen van integer handelen.

Gezaghebber Bonaire wordt niet vervolgd

KRALENDIJK - De gezaghebber van Bonaire, de heer E.E. Rijna, wordt door het Openbaar Ministerie niet vervolgd wegens overtreding van vergunningvoorschriften door het bedrijf Bon Recycling BV.

Intelligence Center Sint Maarten formalized

PHILIPSBURG--The cooperation agreement for the formalization of the Intelligence Center Sint Maarten (ICSM) was officially signed on Friday, June 14th, 2019.

Afspraken met regering CuraƧao

Vandaag hebben Nederland en Curaçao afspraken gemaakt om Curaçao er financieel bovenop te helpen. Er wordt gewerkt aan een onderlinge regeling die concrete afspraken zal bevatten over de noodzakelijke structurele hervormingen door Curaçao, onder meer op het gebied van de economie, overheidsfinanciën en overheidsapparaat.