Reactie OM Aruba op uitlatingen verslaggever

ORANJESTAD - Het Openbaar Ministerie heeft kennisgenomen van berichten in de pers naar aanleiding van het optreden van een Arubaanse medewerker van een nieuwssite op een vergadering van de Inter American Press Association (IAPA) te Colombia.
 
In de regel onthoudt het Openbaar Ministerie zich van een reactie op berichtgeving over lopende strafzaken. Aangezien echter in het onderhavige geval een verdachte in een lopende strafzaak op een internationaal podium forse beschuldigingen uitte aan het adres van Arubaanse overheidsinstanties en in de berichtgeving daarover geen ‘hoor en wederhoor’ is toegepast, hecht het Openbaar Ministerie er in dit bijzondere geval aan om op te merken dat de publiekelijke beweringen van de verdachte zich naar het oordeel van het Openbaar Ministerie slecht verhouden met de tot dusver behaalde onderzoeksresultaten, waaronder met de eerdere verklaringen van de verdachte zelf. Het onderzoek had op geen enkele manier betrekking op het journalistieke werk van de verdachte.
 
Het Openbaar Ministerie verwijst naar zijn persberichten d.d. 30 oktober 2018 (‘Drie journalisten aangehouden in onderzoek’), 6 november 2018 (‘Invrijheidstelling derde verdachte portofoon-zaak’ en ‘Verdachten aangehouden in onderzoek naar politie-portofoons) en 8 november 2018 (‘Invrijheidstelling vierde en vijfde verdachte portofoon-zaak’). Tevens heeft in november 2018 de procureur-generaal van Aruba schriftelijk op vragen gereageerd van de Inter American Press Association naar aanleiding van de detentie van drie journalisten. Tot slot laat het Openbaar Ministerie weten dat er naar wordt gestreefd om de strafzaken tegen de verdachte e.a. medio dit jaar voor een eerste keer ter zitting te laten behandelen.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.