Nieuwe aanwijzing voor relationeel geweld Aruba

ORANJESTAD - Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe aanwijzing voor relationeel geweld uitgevaardigd. Deze nieuwe aanwijzing is vandaag door de procureur-generaal van Aruba, Alexander van Dam, ondertekend.
 
De Aanwijzing stelt regels voor de opsporing en vervolging en formuleert de randvoorwaarden voor de invulling van lokale samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, de Stichting Reclassering & Jeugdbescherming en overige partners uit de sociale/zorgsector, zoals verenigd in het Veiligheidshuis. De Aanwijzing moet bijdragen aan een effectiever en efficiënter optreden van alle ketenpartners in reactie op relationeel geweld. Tevens dient de Aanwijzing als instrument om onder andere relationeel geweld beter te onderkennen, de (dreiging) ervan te stoppen en de veiligheid van het slachtoffer te waarborgen.
 
Het Openbaar Ministerie moet helaas vaststellen dat relationeel geweld op Aruba op grote schaal voorkomt. Het is een sociaal probleem. Herhaaldelijk wordt de samenleving geschokt door gevallen van relationeel geweld met (ernstig) strafbare feiten. De oplossing van dit probleem vraagt om een gezamenlijke en lange termijn aanpak van alle ketenpartners. Bij het voorkomen van relationeel geweld hebben de instanties in de zorg- en sociale sector en in het onderwijs een leidende rol. Het strafrecht is in deze aanpak het 'ultimum remedium' ter bestraffing van diegenen die zich schuldig maken aan relationeel geweld.
 
Het signaal dat het Openbaar Ministerie met de Aanwijzing wil afgeven, is dat relationeel geweld moet worden gestopt én bestraft. Daarom is het uitgangspunt dat in de gevallen van relationeel geweld waarbij de politie wordt betrokken de dader wordt aangehouden en – daar waar mogelijk – in voorlopige hechtenis wordt genomen, ook als het slachtoffer geen aangifte wil doen of de aangifte naderhand intrekt.

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.