Nieuwe aanwijzing voor relationeel geweld Aruba

ORANJESTAD - Het Openbaar Ministerie heeft een nieuwe aanwijzing voor relationeel geweld uitgevaardigd. Deze nieuwe aanwijzing is vandaag door de procureur-generaal van Aruba, Alexander van Dam, ondertekend.
 
De Aanwijzing stelt regels voor de opsporing en vervolging en formuleert de randvoorwaarden voor de invulling van lokale samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, de Stichting Reclassering & Jeugdbescherming en overige partners uit de sociale/zorgsector, zoals verenigd in het Veiligheidshuis. De Aanwijzing moet bijdragen aan een effectiever en efficiënter optreden van alle ketenpartners in reactie op relationeel geweld. Tevens dient de Aanwijzing als instrument om onder andere relationeel geweld beter te onderkennen, de (dreiging) ervan te stoppen en de veiligheid van het slachtoffer te waarborgen.
 
Het Openbaar Ministerie moet helaas vaststellen dat relationeel geweld op Aruba op grote schaal voorkomt. Het is een sociaal probleem. Herhaaldelijk wordt de samenleving geschokt door gevallen van relationeel geweld met (ernstig) strafbare feiten. De oplossing van dit probleem vraagt om een gezamenlijke en lange termijn aanpak van alle ketenpartners. Bij het voorkomen van relationeel geweld hebben de instanties in de zorg- en sociale sector en in het onderwijs een leidende rol. Het strafrecht is in deze aanpak het 'ultimum remedium' ter bestraffing van diegenen die zich schuldig maken aan relationeel geweld.
 
Het signaal dat het Openbaar Ministerie met de Aanwijzing wil afgeven, is dat relationeel geweld moet worden gestopt én bestraft. Daarom is het uitgangspunt dat in de gevallen van relationeel geweld waarbij de politie wordt betrokken de dader wordt aangehouden en – daar waar mogelijk – in voorlopige hechtenis wordt genomen, ook als het slachtoffer geen aangifte wil doen of de aangifte naderhand intrekt.

Gezaghebber Bonaire wordt niet vervolgd

KRALENDIJK - De gezaghebber van Bonaire, de heer E.E. Rijna, wordt door het Openbaar Ministerie niet vervolgd wegens overtreding van vergunningvoorschriften door het bedrijf Bon Recycling BV.

Intelligence Center Sint Maarten formalized

PHILIPSBURG--The cooperation agreement for the formalization of the Intelligence Center Sint Maarten (ICSM) was officially signed on Friday, June 14th, 2019.

Afspraken met regering CuraƧao

Vandaag hebben Nederland en Curaçao afspraken gemaakt om Curaçao er financieel bovenop te helpen. Er wordt gewerkt aan een onderlinge regeling die concrete afspraken zal bevatten over de noodzakelijke structurele hervormingen door Curaçao, onder meer op het gebied van de economie, overheidsfinanciën en overheidsapparaat.