Blokhuis naar Caribisch Nederland om preventieakkoord te ondertekenen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) brengt van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei een bezoek aan Caribisch Nederland. Blokhuis gaat het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen. Ook bezoekt hij verschillende organisaties die werken aan preventie en sport.
 
Hij sluit zijn bezoek af met het bestuurlijk overleg Volksgezondheid waaraan de ministers van Volksgezondheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten deelnemen. De staatssecretaris zit het overleg voor.
 
Aanpak overgewicht
De ambitie van het akkoord is een gezonder Caribisch Nederland met kinderen die een goede start maken in het leven, actieve volwassen en ouderen met meer gezonde levensjaren. Daarin staat een gezonde leefstijl voorop, onder het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Daarom bevat het akkoord concrete doelen en acties om inwoners te helpen bij o.a. het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon, het stimuleren tot voldoende sporten en bewegen en te stoppen met roken. Met het akkoord wordt de inzet van de stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) op Caribisch Nederland flink uitgebreid om het aantal kinderen met overgewicht te laten dalen. Onder meer door het aanbieden van gezonde maaltijden en fruit op scholen en de kinderopvang. Ook is er aandacht voor het verbeteren van de seksuele gezondheid door het gebruik van anticonceptie te stimuleren en door laagdrempelige testen op soa’s mogelijk te maken.
 
Alle kinderen een gezonde start
Staatssecretaris Blokhuis is blij dat ook Caribisch Nederland nu een preventie-akkoord heeft: “In het hele Koninkrijk verdienen kinderen een gezonde start. Daarbij hebben we goed gekeken naar de lokale situatie: wat werkt er wel en werkt niet. Bovendien versterken we de gemeenschap zodat ze er zelf actief mee aan de slag kunnen gaan om te zorgen voor een gezonder Caribisch Nederland. En dat de kennis en inzet daarvan structureel wordt.”
 
Meer bewegen
Blokhuis opent samen met de regeringscommissaris Franco en de directeur van de Cruyff Foundation het vernieuwde Cruyff Court op Sint Eustatius. Speciaal voor de opening is ook oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk als ambassadeur aanwezig. Het Cruyff Court vormt het letterlijke hart van het sporten en bewegen op het bovenwindse eiland. Op deze plek wordt het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend. Op Bonaire heeft de staatssecretaris een gezonde lunch bij jeugdorganisatie Jong Bonaire en woont hij een gymles bij, waar een vakgroep bewegingsonderwijs wordt opgericht. Deze vakmensen gaan niet alleen zorgen voor het bewegingsonderwijs op het eiland, maar gaan ook helpen om tot een breed sport- en beweegaanbod voor iedereen te komen. Bewegen is namelijk niet alleen belangrijk in de strijd tegen overgewicht, maar zorgt ook voor meer fitte volwassenen en ouderen. Blokhuis spreekt tijdens zijn bezoek op een conferentie over preventie die samen met de afdeling publieke gezondheid is georganiseerd.
 
Betere afspraken pleegzorg
Op Bonaire heeft Blokhuis ook een gesprek met pleegouders en pleegkinderen om te horen wat zij van de nieuwe plannen voor pleegzorg vinden. In deze plannen staan afspraken over wat van pleeggezinnen wordt verwacht, welke ondersteuning jeugdzorg biedt en welke vergoeding pleegouders krijgen voor de zorg. De plannen bieden duidelijkheid over rollen en verwachtingen en zorgen ervoor dat een belangrijke vorm van jeugdzorg op de eilanden beter is geregeld. De staatssecretaris zal begin volgende week de Kamer hierover informeren.
 
Bestuurlijk overleg
In het bestuurlijk overleg spreken de betrokken bestuurders van de landen in het Koninkrijk over allerlei onderwerpen op het gebied van volksgezondheid. Zo maken de landen afspraken over samenwerking voor geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen, toegang tot geneesmiddelen en kwaliteit van zorg.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.