Normen persoonsgericht onderzoek gelden ook voor EY Aruba

ORANJESTAD - EY heeft onrechtmatig gehandeld door de algemeen directeur van de Stichting 'Fundacion Lotto pa Deporte' (Lotto) op Aruba onvoldoende gelegenheid tot wederhoor te bieden. Dat heeft de Hoge Raad gezegd.
 
EY Aruba onderzocht de vermeende onregelmatigheden van de Lotto-directeur en bracht daarover in 2010 rapport uit. De directeur kreeg delen van het conceptrapport niet te zien en kon daarop dus geen commentaar leveren. Het EY-rapport leidde tot zijn ontslag, zonder vergoeding.
 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zei begin 2018 dat de onderzoekers onvoldoende wederhoor hebben toegepast. Mede daardoor bevat het soms eenzijdige en niet-objectieve rapport nogal wat onjuistheden en onduidelijkheden die in het nadeel uitvallen van de algemeen directeur. Het hof vindt het rapport daarom onrechtmatig.
 
Het hof baseert zich bij zijn oordeel onder meer op de Gedragsrichtlijn Persoonsgerichte onderzoeken van het NIVRA en de beginselen uit de VGBA. Die gedragsrichtlijn was weliswaar ingetrokken, maar in de opdrachtbevestiging schreef EY dat de onderzoekers volgens deze richtlijn te werk zouden gaan.
 
Arubaanse zorgvuldigheid
In cassatie zegt de Hoge Raad dat het voor EY duidelijk moet zijn geweest dat het onderzoek nadelige gevolgen kon hebben voor de directeur. Daarom moest EY tegenover de directeur de maatschappelijk vereiste zorgvuldigheid in acht nemen bij de onderzoekswerkzaamheden. De inhoud van die zorgvuldigheidsnorm hangt mede af van de functie van de accountant in het maatschappelijk verkeer. In Nederland geven de gedrags- en beroepsregels niet alleen invulling aan de verantwoordelijkheden van de accountant tegenover zijn opdrachtgever, maar ook aan de verantwoordelijkheid om te handelen in het algemeen belang.
 
De Hoge Raad volgt hierbij de conclusie van advocaat-generaal Ruth de Bock, die onder de punten 3.7 tot en met 3.10 een uiteenzetting geeft over de fundamentele beginselen van de accountant. Het Gemeenschappelijk Hof heeft volgens de Hoge Raad terecht gekeken naar de Nederlandse gedrags- en beroepsregels en de gedragsrichtlijn. Dat de gedragsrichtlijn - en de wettelijke regeling waarop die richtlijn is gebaseerd - formeel niet gelden in Aruba is niet belangrijk. Het gaat namelijk om algemeen aanvaarde zorgvuldigheidsnormen voor het handelen van accountants tegenover derden, die invulling geven aan wat – ook in het overzeese gebiedsdeel Aruba – volgens ongeschreven recht behoorlijk is in het maatschappelijk verkeer.
 
De Hoge Raad verwerpt het argument van EY dat het contract met de opdrachtgever bepalend is voor de vraag of een accountant onrechtmatig heeft gehandeld tegenover een derde. Het hof heeft die maatstaf feitelijk al gevolgd, omdat:
 
in het contract staat dat EY de gedragsrichtlijn zou volgen;
die gedragsrichtlijn wederhoor voorschrijft.
De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van het hof dat EY bij de uitvoering van het persoonsgerichte onderzoek onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de directeur. Over een schadevergoeding zegt ook de Hoge Raad niets.
 
Accountant.nl

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.