First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.
 
Law firm VanEps Kunneman VanDoorne assisted Fundacion Parke Nacional Aruba in the context of a revision of the governance structure in the process of negotiating and drafting the Management Agreement.
 
Pursuant to the Management Agreement the Foundation will provide for the management of the various nature areas and nature parks on Aruba. The Management Agreement establishes the reciprocal obligations of the Foundation and the State. The Management Agreement was concluded for a term of five years, after the expiry of which the Management Agreement can every time be renewed for five years. 
 
The core team of VanEps Kunneman VanDoorne that was involved in this project consisted of Brechtje Huiskes and Frank Kunneman.
 
Eerste beheerovereenkomst getekend op Aruba
 
Een primeur op Aruba, waar de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu Otmar Oduber en Fundacion Parke Nacional Aruba op 26 augustus voor het eerst een beheerovereenkomst ondertekenden.
 
Advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne heeft Fundacion Parke Nacional Aruba in het kader van een herziening van de governancestructuur bijgestaan in het proces van het onderhandelen over en opstellen van de Beheerovereenkomst.
 
Onder de Beheerovereenkomst zal de Stichting het beheer over de diverse natuurgebieden en natuurparken op Aruba gaan voeren. In de Beheerovereenkomst worden de verplichtingen van de Stichting en het Land over en weer vastgesteld. De Beheerovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, na verloop waarvan de Beheerovereenkomst steeds met vijf jaar kan worden verlengd. 
 
Het kernteam van VanEps Kunneman VanDoorne dat betrokken was bij dit project bestond uit Brechtje Huiskes en Frank Kunneman.

Control Officer appointed to handle Justice Ministry complaints filed at Ombudsman Sint Maarten

PHILIPSBURG--Complaints filed at the Ombudsman related to the Ministry of Justice are now expected to be handled in a more expeditious manner thanks to the appointment of Saskia Salomon-Thomas the ministry’s Planning and Control Officer.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.