First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.
 
Law firm VanEps Kunneman VanDoorne assisted Fundacion Parke Nacional Aruba in the context of a revision of the governance structure in the process of negotiating and drafting the Management Agreement.
 
Pursuant to the Management Agreement the Foundation will provide for the management of the various nature areas and nature parks on Aruba. The Management Agreement establishes the reciprocal obligations of the Foundation and the State. The Management Agreement was concluded for a term of five years, after the expiry of which the Management Agreement can every time be renewed for five years. 
 
The core team of VanEps Kunneman VanDoorne that was involved in this project consisted of Brechtje Huiskes and Frank Kunneman.
 
Eerste beheerovereenkomst getekend op Aruba
 
Een primeur op Aruba, waar de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu Otmar Oduber en Fundacion Parke Nacional Aruba op 26 augustus voor het eerst een beheerovereenkomst ondertekenden.
 
Advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne heeft Fundacion Parke Nacional Aruba in het kader van een herziening van de governancestructuur bijgestaan in het proces van het onderhandelen over en opstellen van de Beheerovereenkomst.
 
Onder de Beheerovereenkomst zal de Stichting het beheer over de diverse natuurgebieden en natuurparken op Aruba gaan voeren. In de Beheerovereenkomst worden de verplichtingen van de Stichting en het Land over en weer vastgesteld. De Beheerovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, na verloop waarvan de Beheerovereenkomst steeds met vijf jaar kan worden verlengd. 
 
Het kernteam van VanEps Kunneman VanDoorne dat betrokken was bij dit project bestond uit Brechtje Huiskes en Frank Kunneman.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.