Om publiceert richtlijn voor rijden onder invloed

WILLEMSTAD - Tegenwoordig worden er op  Curacao dagelijks alcoholcontroles gehouden, waardoor er meer zaken zijn die een afdoening behoeven. Naar aanleiding hiervan heeft het Openbaar Ministerie (OM) een richtlijn vastgelegd voor het rijden onder invloed van alcohol.
 
Omdat de controles doorgaans met een ademanalyseapparaat verricht worden, kan men beter dan voorheen constateren of een automobilist teveel alcohol tot zich heeft genomen. Een ademanalysetest geeft dus aan of een autobestuurder meer heeft gedronken dan wettelijk is toegestaan.
 
Uit talloze onderzoeken blijkt dat als men meer drinkt dan 220 Ugl (= microgram per liter) de rijvaardigheid sterk afneemt. Daarom is het maximale wettelijke alcoholgehalte voor een autobestuurder 220 Ugl. Soms gaat het echter om relatief lichte overschrijdingen. Bij een strafvoorstel van de kant van het OM wordt hiermee rekening gehouden. Dit alles staat vastgesteld in de ‘Richtlijn rijden onder invloed van alcohol’ gepubliceerd door het OM.
 
Bovendien worden vanaf nu door het OM rijbewijzen ingehouden bij recidive (meerdere keren voor dronkenschap achter het stuur); wanneer men veel te veel drank opheeft, en tevens bij ongevallen. Bij een tweede keer dronken rijden volgt een voorwaardelijk hechtenis als voorstel van het OM. Een derde keer dronken rijden zal tot hechtenis als strafvoorstel leiden en een verblijf in het SDKK.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.