Aangepaste dienstverlening Hof van Justitie tot en met 31 maart

WILLEMSTAD - Ook het Gemeenschappelijk Hof van Justitie past zijn dienstverlening aan. Aan de ene kant moet de rechtspraak blijven draaien, maar aan de andere kant moeten de risico’s van verspreiding van het Corona virus zo min mogelijk verspreid worden.
 
Aangepaste openingstijden
Alle vestigingen van het Hof hanteren per direct aangepaste openingstijden. De vestigingen zijn van 8:00 tot 12:00 uur geopend voor publiek.
 
Zittingen
Zoals eerder vermeld gaan alleen de urgente zittingen door. Het Hof heeft op de website www.gemhofvanjustitie.org/corona een overzicht geplaatst waar u kunt lezen wat voor soort zaken als urgent worden beschouwd.
 
Indienen van stukken
Rechtzoekenden worden gestimuleerd zo min mogelijk bij de balies van het Hof te komen. Om dit te faciliteren wordt het mogelijk om voor nieuwe zaken beroepsschriften, verzoekschriften en bijbehorende documenten per mail in te dienen. Voor de vestigingen Aruba, Curaçao en Bonaire geldt ook dat stukken in lopende zaken per mail kunnen worden ingediend. Partijen op Sint Maarten dienen stukken in lopende zaken bij de balie van het Gerecht in te dienen.
 
Nadat stukken in nieuwe zaken per mail zijn ingediend ontvangt de indiener bericht en instructies over de verdere gang van zaken. Hiervoor wordt u ook verwezen naar www.gemhofvanjustitie.org/corona. Indien de klant toch bij de balie moet komen, geldt een wachtrij-beperking en een beperking aangaande de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen. 

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874