Aangepaste dienstverlening Hof van Justitie tot en met 31 maart

WILLEMSTAD - Ook het Gemeenschappelijk Hof van Justitie past zijn dienstverlening aan. Aan de ene kant moet de rechtspraak blijven draaien, maar aan de andere kant moeten de risico’s van verspreiding van het Corona virus zo min mogelijk verspreid worden.
 
Aangepaste openingstijden
Alle vestigingen van het Hof hanteren per direct aangepaste openingstijden. De vestigingen zijn van 8:00 tot 12:00 uur geopend voor publiek.
 
Zittingen
Zoals eerder vermeld gaan alleen de urgente zittingen door. Het Hof heeft op de website www.gemhofvanjustitie.org/corona een overzicht geplaatst waar u kunt lezen wat voor soort zaken als urgent worden beschouwd.
 
Indienen van stukken
Rechtzoekenden worden gestimuleerd zo min mogelijk bij de balies van het Hof te komen. Om dit te faciliteren wordt het mogelijk om voor nieuwe zaken beroepsschriften, verzoekschriften en bijbehorende documenten per mail in te dienen. Voor de vestigingen Aruba, Curaçao en Bonaire geldt ook dat stukken in lopende zaken per mail kunnen worden ingediend. Partijen op Sint Maarten dienen stukken in lopende zaken bij de balie van het Gerecht in te dienen.
 
Nadat stukken in nieuwe zaken per mail zijn ingediend ontvangt de indiener bericht en instructies over de verdere gang van zaken. Hiervoor wordt u ook verwezen naar www.gemhofvanjustitie.org/corona. Indien de klant toch bij de balie moet komen, geldt een wachtrij-beperking en een beperking aangaande de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen. 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.