Openbare verkoop door Openbaar Ministerie Curacao

WILLEMSTAD - Op donderdag 16 juli 2020 om 11.00 uur ‘s ochtends zal het Openbaar Ministerie en het Integraal Afpakteam Curaçao door tussenkomst van de deurwaarder overgaan tot de openbare verkoop van een aantal in beslag genomen motorrijtuigen.
 
Het Integraal Afpakteam Curaçao heeft de afgelopen jaren met succes diverse onderzoeken en acties gedaan waarbij er een groot aantal goederen in beslag zijn genomen. Deze onderzoeken en acties waren met name gericht op illegaal verkregen vermogen door criminele ondermijnende activiteiten. Door de openbare verkoop willen het Openbaar Ministerie en het Integraal Afpakteam Curaçao een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving dat misdaad niet loont.
 
Het Openbaar Ministerie en het Afpakteam streven ernaar om deze openbare verkopen regelmatig te laten houden. Goederen die openbaar verkocht zullen worden zijn onder andere auto’s en scooters. Een ieder die geïnteresseerd is kan de veiling bijwonen op het terrein van Arbeidszorg gelegen aan de Bellisimaweg z/n (zijweg Sta. Rosaweg nabij SUVEC). Bezichtiging van de voertuigen kan geschieden op de dag van de verkoop vanaf 8.00 uur ’s morgens.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.