Benoeming raadsheer in de Hoge Raad

NETHERLANDS - De ministerraad heeft er op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie mee ingestemd om de heer mr. N. Jörg voor te dragen voor benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden.

De heer Jörg is thans advocaat-generaal in buitengewone dienst bij de Hoge Raad.

De heer Jörg (66) is vanaf 2008 advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (vanaf mei 2010 in buitengewone dienst). Daarvoor was hij onder andere advocaat-generaal bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en raadsheer en vice-president in het gerechtshof te Arnhem. De heer Jörg heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874