New Board Curacao Bar Association

In the Annual Meeting of the Curacao Bar Association on 8 December the new Board has been elected.

Mr. Paul van de Laarschot (of Van de Laarschot Attorneys at Law) has been elected as Vice-Dean. As secretary mr. Nerissa Romero (Soliana Bonapart Aardenburg) has been elected. Mr. Glenn Camelia (FCW-Legal) has been re-elected as treasurer.

The Board of the Curacao Bar Association is as follows:

Mr. Karel Frielink - Dean

Mr. Paul van de Laarschot - Vice-Dean

Mr. Nerissa Romero - Secretary

Mr. Glenn Camelia - Treasurer

Mr. Quincy Carrega (Vice-Dean) and mr Cindy de la Fuente (Secretary) were not available for re-election. De term of Karel Frielink, who has been the Dean of the Association for three years, ends in December 2012.

Goal of the Association:

The Bar Association is a professional association of which attorneys-at-law can become a member. The Association looks after the interests of attorneys, strives after a better functioning of the judicial system and wants to emphasize through information the importance of the law in a parlementary democracy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuurswisseling

In de algemene ledenvergadering van de Orde van Advocaten te Curaçao is mr. Paul van de Laarschot (van het gelijknamige advocatenkantoor) unaniem gekozen tot Vice-Deken. Tot secretaris is gekozen mr. Nerissa Romero (Soliana Bonapart Aardenburg), eveneens unaniem. Mr. Glenn Camelia (FCW-Legal) is unaniem als penningmeester herkozen. Het bestuur van de Orde is thans als volgt samengesteld:

Mr. Karel Frielink  Deken

Mr. Paul van de Laarschot  Vice-Deken

Mr. Nerissa Romero  Secretaris

Mr. Glenn Camelia  Penningmeester

Mr. Quincy Carrega (Vice-Deken) en mr Cindy de la Fuente (Secretaris) hadden zich niet herkiesbaar gesteld. De termijn van Karel Frielink, die al drie jaar Deken is, loopt pas in december 2012 af.

De ledenvergadering van de Orde vond plaats op donderdag 8 december 2011.

Doel van de Orde:

De Orde van Advocaten Curaçao is een beroepsvereniging waarvan advocaten lid kunnen worden. De Orde behartigt de belangen van advocaten, streeft naar een beter functioneren van het rechtssysteem en wil door voorlichting het belang van het recht in een parlementaire democratie benadrukken.

9 december 2011

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.