New Chief Of Police Of Dutch Caribbean Police Force

 

Mrs. H.M.L. (Hildegard) Buitink (53) is the new Chief of Police of the Dutch Caribbean Police Force. Minister Opstelten (Public Security and Justice) has decided to appoint her. Mrs. Buitink starts her new position on 1 July 2013 and will from that moment on take over the leadership of the Corps from mr. Jan Rooijakker.
 
In recent years, Hildegard Buitink held various positions within the police organization. Between 2009 and 2012 she was Chief of the division Police Affairs A (In Dutch: ‘ Hoofd Politiezaken A’  and Division Chief of the Criminal Investigation Police in the police region Zeeland. She then became part of the staff of the National Police Corps.
 
Mrs. Buitink has recently spoken with all stakeholders including a selection committee in which the governors and the Public Prosecution Service of Bonaire, Saba and St. Eustatius had seat. Given the positive opinions, Minister Opstelten decided to appoint mrs. Buitink.
 

Nieuwe korpschef politiekorps Caribisch Nederland

Het politiekorps van Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgt op 1 juli een nieuwe chef. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag laten weten. Mevrouw H.M.L (Hildegard) Buitink (53) wordt de nieuwe korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft besloten haar te benoemen. Hildegard Buitink start haar nieuwe functie op 1 juli 2013 en neemt vanaf dat moment de leiding van het Korps over van de heer Jan Rooijakker.

 
Buitink vervulde de afgelopen jaren diverse functies binnen de politieorganisatie. Zo was ze in de jaren 70 de eerste vrouwelijke motoragent in Den Haag. Zij was tussen 2009 en 2012 Hoofd Politiezaken A en Divisiechef Recherche van de politieregio Zeeland. Zij maakte daarna deel uit van de korpsstaf van de korpsleiding van het Korps Nationale Politie.
 
Hildegard Buitink heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met alle betrokkenen waaronder een selectiecommissie waarin de gezaghebbers en het Openbaar Ministerie van Bonaire, Saba en Sint Eustatius zitting hadden. Gezien de positieve adviezen heeft minister Opstelten besloten om mevrouw Buitink te benoemen.
 
 
Op de foto: Hildegard Buitink in de jaren 70 op de motor (foto Nederlands Politiemuseum)

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.