Officier van Justitie Veen-Jonkhout met VUT

WILLEMSTAD - Het was dinsdag 31 december 2013 de laatste werkdag van Officier van Justitie Gisèle Veen-
Jonkhout. Zij zwaait na 30 dienstjaren bij het Openbaar Ministerie af. Zij heeft gebruik gemaakt van de VUT-
regeling (vervroegde uittreding).
 
Mw. Veen-Jonkhout trad op 1 mei 1983 in dienst van het Hof als Raio (Rechterlijk Ambtenaar in Opleiding) en sinds 1985 is zij verbonden aan het Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen en na 10 oktober 2010 als Officier van Justitie (OvJ) bij het Openbaar Ministerie Curaçao.
 
Mw. Veen-Jonkhout heeft vele posities bekleed binnnen het OM. Zo was zij de eerste vrouwelijke Officier van Justitie van de Nederlandse Antillen en was zij onder andere belast met jeugdzaken, drugszaken en persaangelegenheden en heeft zij vele jaren waargenomen als Hoofdofficier van Justitie.
 
Veel vrienden, collega’s en familieleden waren dinsdag aanwezig tijdens een afscheidsactiviteit voor mw. Veen-Jonkhout.
 
Hier kunt u de toespraak van Procureur-Generaal mr Dick Piar lezen.
 
 
Op de foto’s een beeld van de afscheidsreceptie.

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.