Croes benoemd tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba

DEN HAAG - De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van de heer dr. A.G. 'Mito' Croes tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba.
 
De benoeming gaat in op de dag van beëdiging.
 
De heer Croes (68 jaar) is geboren op Aruba. Hij was kandidaat voor het CDA bij de Europese Verkiezingen in 2009. Hij was onder meer belast met de leiding van het departement Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen en wetenschappelijke hoofdmedewerker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.
 
De heer Croes was verder onder meer minister van Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen (en tijdelijk ook minister van Justitie), minister van Welzijnszaken van Aruba. Tussen 1994 en 2001 was hij Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland.
 
In 2006 promoveerde hij in Tilburg op een proefschrift over de staatkundige verhouding tussen Nederland en de Antillen. Titel van zijn proefschrift is De herdefiniëring van het Koninkrijk.
 
In de periode 1994-heden was de heer Croes kandidaat voor het Europees Parlement, gevolmachtigde minister van Aruba.
 
Dr. Mito Croes volgt als staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba mr. Hubert Maduro op, die op 1 april van dit jaar afscheid nam in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 
De Raad van State van het Koninkrijk vergadert eens per maand op woensdag en adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Alleen gaat het bij de Raad van State van het Koninkrijk over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk raken: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. Zijn taak is vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk. In de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de leden die aangewezen zijn door de andere landen van het Koninkrijk.

Minister Dekker kondigt nieuw wetsvoorstel mediation aan

DEN HAAG - Minister Dekker (Rechtsbescherming) kondigt aan met een nieuw wetsvoorstel te komen om de mediationmarkt te reguleren. Hij wil onder meer een register voor beëdigde mediators invoeren.

Strafzaak over fatale marineduik Curaçao stilgelegd in afwachting van zaak nabestaanden

ARNHEM - De strafzaak over de duikoefening op Curaçao waarbij in 2015 een 23-jarige marineduikster overleed, wordt stilgelegd. De nabestaanden zijn het niet eens met de aanklacht en stappen eerst naar het gerechtshof.

Ajax sluit sponsordeal met Curaçao

AMSTERDAM/WILLEMSTAD - Ajax voetbalt vanaf zondag, als het de competitie hervat tegen Sparta Rotterdam, met de naam 'Curaçao' op de mouw.