Croes benoemd tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba

DEN HAAG - De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van de heer dr. A.G. 'Mito' Croes tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba.
 
De benoeming gaat in op de dag van beëdiging.
 
De heer Croes (68 jaar) is geboren op Aruba. Hij was kandidaat voor het CDA bij de Europese Verkiezingen in 2009. Hij was onder meer belast met de leiding van het departement Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen en wetenschappelijke hoofdmedewerker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.
 
De heer Croes was verder onder meer minister van Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen (en tijdelijk ook minister van Justitie), minister van Welzijnszaken van Aruba. Tussen 1994 en 2001 was hij Gevolmachtigde Minister van Aruba in Nederland.
 
In 2006 promoveerde hij in Tilburg op een proefschrift over de staatkundige verhouding tussen Nederland en de Antillen. Titel van zijn proefschrift is De herdefiniëring van het Koninkrijk.
 
In de periode 1994-heden was de heer Croes kandidaat voor het Europees Parlement, gevolmachtigde minister van Aruba.
 
Dr. Mito Croes volgt als staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba mr. Hubert Maduro op, die op 1 april van dit jaar afscheid nam in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
 
De Raad van State van het Koninkrijk vergadert eens per maand op woensdag en adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Alleen gaat het bij de Raad van State van het Koninkrijk over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk raken: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. Zijn taak is vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk. In de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de leden die aangewezen zijn door de andere landen van het Koninkrijk.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.