Mito Croes ingezworen als lid Raad van State

ORANJESTAD/DEN HAAG — Voormalig minister Mito Croes (68) is onlangs in paleis Noordeinde in Den Haag ten overstaan van koning Willem-Alexander ingezworen als lid van de Raad van State (RvS).
 
Begin deze maand kreeg de voordracht van Croes eindelijk groen licht van de Rijksministerraad. Croes vervangt Hubert Maduro die op 1 april vertrok bij deze Raad.
 
Nadat de termijn van Maduro verliep, werd Croes door het Arubaanse kabinet voorgedragen als zijn opvolger. Croes heeft een lange carrière achter de rug op verschillende gebieden waaronder wetgeving en staatsrecht. Hij was onder meer Statenlid van de Nederlandse Antillen, minister van de Nederlandse Antillen, minister van Welzijnszaken van Aruba en gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland. Met zijn rijke ervaring werd hij door de Arubaanse regering als ‘ideale kandidaat’ gezien voor de RvS. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties leek aanvankelijk niet happig op benoeming van Croes.
 
Vertraging
 
In de Tweede Kamer werden medio juli vragen gesteld aan deze minister over de trage benoeming van een Arubaanse vertegenwoordiger in de RvS. Plasterk wilde niet op de voordracht van Croes ingaan maar liet wel weten dat hij, als minister van BZK, een voordracht moet doen waar de regering van Aruba het mee eens is. “Het betekent niet dat de voorkeur van de Arubaanse regering direct of automatisch tot benoeming moet leiden”, aldus Plasterk in beantwoording aan de Kamer.
 
Begroting
 
De benoeming van Croes zou door Nederland vertraagd zijn uit frustratie over de confrontatie over de Landsbegroting 2014. De Rijksministerraad zou op 11 juli beslissen over de benoeming van Croes maar voerde het punt van de agenda af. Wel werd gesproken over de Landsbegroting van Aruba en besloten tot onderzoek naar de openbare financiën. De gouverneur kreeg middels een Koninklijk Besluit de opdracht om de begroting, hangende onderzoek, aan te houden. Toenmalige Financiën-minister Juan David Yrausquin diende zijn ontslag in en premier Mike Eman besloot korte tijd in hongerstaking te gaan. Het eindrapport van de onderzoekscommissie werd 12 september aangeboden maar is nog altijd niet openbaar gemaakt. De regering heeft van de Rijksministerraad drie weken de tijd (tot 3 oktober) gekregen om aanbevelingen van het rapport op te nemen in wijzigingen die in de begroting gemaakt moeten worden.
 
Deze wijzigingen moeten vervolgens naar de Raad van Advies en daarna naar het parlement voor goedkeuring. Pas als de aangepaste begroting aan de Staten wordt aangeboden, moet het rapport openbaar worden. Premier Eman kan er echter ook voor kiezen om het rapport eerder te publiceren.
 
Amigoe

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.