Arubaanse Advocaat Edwin Duijneveld geschrapt van tableau

ORANJESTAD - De Raad van Toezicht op de Advocatuur in Aruba heeft op 25 maart j.l. advocaat Edwin Duijneveld van het tableau geschrapt.

In de zitting kwam onder meer de faillissementsfraude en het vuurwapenbezit van Duijneveld aan de orde.

Op 16 september 2013 werd door twee advocaten handelend als curatoren een klacht bij de Raad van Toezicht tegen Duijneveld ingediend  In een zitting op 29 januari 2014 van De Raad is deze klacht behandeld.

De klacht betrof het feit dat Edwin Duijneveld is veroordeeld voor medeplegen van faillissementsfraude en overtreding van de Vuurwapenverordening, en dat Duijneveld daarmee grovelijk inbreuk zou hebben gemaakt op de eer en stand van de advocaten.

Op 25 maart j.l. constateerde de Raad dat is gebleken dat Duijneveld heeft meegeholpen aan een poging om met valse informatie en met behulp van in strijd met de waarheid opgemaakte stukken, van een bank uit hoofde van een hypothecaire lening geld ten behoeve van failliet en/of zijn echtgenote te krijgen. Dat dit uiteindelijk niet is gelukt doet daar niets aan af.

De Raad is van oordeel dat het handelen van Edwin Duijneveld een grove schending oplevert van de hoofdregel dat een advocaat geen inbreuk hoort te plegen op de eer en stand van de advocatuur.

De Raad heeft geconstateerd en ter zitting besproken dat Duijneveld meermaals tuchtrechtelijk is bestraft. In de periode van 30 mei 2012 tot en met 10 februari 2015, is sprake van drie waarschuwingen en twee berispingen.

Verder gaf de Raad aan kennis te hebben genomen van de beslissing van de rechter in eerste aanleg om aan Edwin Duijneveld niet de bijkomende straf van ontzetting uit het ambt van advocaat op te leggen en de beslissing van het Openbaar Ministerie om dit oordeel niet aan het Hof voor te leggen.

Ook heeft de Raad er kennis van genomen dat Duijneveld op dit moment voor zijn (gezins)inkomen afhankelijk zou zijn van zijn inkomsten als advocaat.

Toch kon de Raad volgens eigen zeggen gezien de feiten tot geen andere sanctie komen dan schrapping van Edwin Duijneveld van het tableau.

De Raad van Toezicht Aruba, bestaande uit mrs. W.J. Noordhuizen, P.R.C. Brown en N.H.J. Kock, heeft de klacht van september 2013 hiermee gegrond verklaard.

Edwin Duijuneveld werd in deze zaak bijgestaan door advocaat Gabri de Hoogd van James Martin & Associates in Aruba. 

De Hoogd heeft al aangegeven dat hij namens Edwin Duijneveld tegen de beslissing van de Raad in beroep zal gaan.

 

Hof maakt oriƫntatiepunten bij straftoemeting bekend

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft besloten om zijn reeds bestaande, interne oriëntatiepunten voor straftoemeting in strafzaken te publiceren.

St. Maarten students to participate in International Moot Court Competition

PHILIPSBURG--The SXM Moot Court Foundation has selected a team of high school students who will represent St. Maarten in the 2020 High School International Moot Court Competition in Gdynia, Poland, from January 27 to 31, 2020.

Crown witness to be heard in St. Maarten in Larimar case

PHILIPSBURG--Crown witness R.M. must be heard in St. Maarten in the Larimar investigation, the Court decided on Thursday. The Court is to work with the Prosecutor’s Office and other justice stakeholders to ensure his safety during the trial.