Ivar Asjes gaat naar BPD

WILLEMSTAD – De stoel van de premier is nog niet koud of Ivar Asjes neemt zijn intrek al weer elders: dit keer als sectordirecteur Publieke Dienstverlening bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).
 
Dat melden welingelichte bronnen tegenover het Antilliaans Dagblad. Volgens informatie waar deze krant over beschikt, neemt Asjes begin oktober zijn intrek bij het ministerie van zijn ex-collega minister Etienne van der Horst (PAIS).
 
Zijn nieuwe aanstelling komt niet helemaal als een verrassing: in 2011 werd al bekend dat Asjes – toentertijd nog in de hoedanigheid van Statenvoorzitter voor Pueblo Soberano (PS) – was benoemd voor de functie van sectordirecteur bij het ministerie van BPD. De werving en selectie van in totaal 38 leden van het topmanagement in de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie (NBO) werd toen door het bureau Aalse & Partners verricht.
 
De voordracht werd in april 2011 bekend, nadat een brief van de toenmalige minister van BPD, Lia Willems-Martina (ook PS), uitlekte. De voordrachten voor het topmanagement werden met de betrokken ministers – toen het kabinet Schotte (MFK/PS/MAN) – besproken. Op basis hiervan besloot de ministerraad om de genoemde benoemingen, zo ook die van Asjes als sectordirecteur bij BPD, goed te keuren.
 
Sinds de benoeming van Asjes vier jaar geleden heeft niemand de functie van sectordirecteur Publieke Dienstverlening bekleed. De baan is al die tijd voor eerst de parlementsvoorzitter en later de premier vastgehouden. Wel neemt Artoir Herrera de functie als sectordirecteur Publieke Zaken ad interim waar.
 
De benoeming van Asjes zorgde in 2011 voor veel ophef in de gemeenschap. Zo reageerde onder andere de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) destijds fel op de benoeming van Asjes, die toen nog namens Soberano Statenvoorzitter was.
 
De belangenvereniging kon zich niet aan de indruk onttrekken dat politieke gezindheid, loyaliteit, kleur en affiniteit in het benoemingsproces een dominante rol hadden gespeeld en de belangrijkste wegingsfactoren waren bij het vaststellen van het eindbesluit.
 
,,Het bij voorbaat trachten veilig te stellen van een positie in het overheidsapparaat voor het geval het politiek mis zou lopen, is niet alleen het schoolvoorbeeld van ‘politikeria’, maar ook een afkeurenswaardig concept dat niet langer past in onze moderne tijd”,
 
zo stelde de VBC, die de benoeming van Asjes bestempelde als ‘zeer kwalijk en schadelijk’.
 
Welingelichte bronnen melden tegenover deze krant dat Asjes gedurende deze maand nog gebruik zal maken van een overbruggingsregeling; een regeling voor Statenleden en ministers waarbij de persoon in kwestie voor een bepaalde periode tot maximaal twee jaar zijn of haar salaris (of een deel daarvan) behoudt tot hij een nieuwe baan heeft.
 
Daarna zal hij door de overheid worden ‘opgeroepen’ om met gebruikmaking van de terugkeerregeling zijn functie bij het ministerie van BPD in te nemen. Van ‘terugkeer’ is evenwel geen sprake.
 
Minister Van der Horst wilde desgevraagd geen enkel commentaar leveren en de oud-premier zelf was niet bereikbaar voor een uitleg.
 
Bron: Antilliaans Dagblad

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.