Thies Leijsen nieuwe deken Orde van Advocaten Bonaire

KRALENDIJK - Advocaat Thies Leijsen is met ingang van 1 januari 2016 benoemd als deken van de Orde van Advocaten op Bonaire.
 
Hij is de opvolger van mr. Anneke van Toll, die de functie van deken ruim 6 jaar heeft vervuld. 
 
Thies Leijsen is werkzaam bij advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne en onder andere lid van de Antilliaanse Juristen Vereniging en de Raad van Toezicht van de BES eilanden. Daarnaast was hij al eerder 
actief binnen de activiteitencommissie van de Orde van Advocaten op St. Maarten. 
 
In zijn nieuwe functie als deken van de Orde van Advocaten op Bonaire streeft Thies er ten eerste naar dat de Orde, door middel van wetgevingsadvisering, een grotere rol gaat spelen in het Nederlandse wetgevingsproces ten behoeve van de BES-eilanden.
 
Daarnaast zal Thies zich richten op het uitbreiden van de externe communicatie van de Orde, zodat het grote publiek – met name rechtzoekenden – beter op de hoogte raken van de mogelijkheden die er bestaan om op te komen voor hun rechten.  
 
Ten slotte wenst Thies een bijdrage te leveren aan de verbetering van de opleiding van advocaat-stagiairs op Bonaire. Het is daarbij volgens hem van belang dat cursussen die in Nederland worden gegeven ook op Bonaire toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld met behulp van videoconferencing of door ervoor te zorgen dat de cursussen ook op Bonaire kunnen worden gevolgd. Bovendien zal Thies zich er voor inzetten dat de opleiding die advocaat-stagiairs op Bonaire volgen ook in Nederland wordt erkend.
 
Het bestuur van de Orde van Advocaten Bonaire bestaat verder uit secretaris Sophie van Lint (VanEps Kunneman VanDoorne) en penningmeester Chris de Bres (HBN Law).
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.