New lawyer SMS Attorneys at Law

WILLEMSTAD - On Monday, 15 February Mr. Vidjin Awadhpersad started started employment at SMS Attorneys at Law in Curacao.
 
Prior hereto Awadhpersad who was born and raised in the Netherlands worked at the public prosecutor´s office in the Netherlands for two years.
 
Awadhpersad has a strong commitment to work in the legal profession. The dynamics that come with practicing law and the vision of SMS Attorneys at Law, in combination with his close family ties in Curaçao were motive to start his profession as an attorney with SMS Attorneys at Law.
 
Vidjin is awaiting to be sworn in as an attorney at law at the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao and St. Maarten and of Bonaire, St. Eustatius and Saba.
 
 
Nieuwe advocaat bij SMS Attorneys at Law
 
Op maandag 15 februari 2016 is mr Vidjin Awadhpersad in dienst getreden bij SMS Attorneys at Law.
 
De in Nederland geboren en getogen Awadhpersad is voor zijn indiensttreding bij SMS Attorneys at Law twee jaar als parketsecretaris werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie in Nederland.
 
De sterke wil om werkzaam te zijn in de dynamische advocatuur en de visie van SMS Attorneys at Law, alsmede zijn niet onbelangrijke familieband te Curaçao, hebben ervoor gezorgd dat Awadhpersad gekozen heeft zijn carrière als advocaat bij SMS Attorneys at Law aan te vangen.
 
Vidjin is in afwachting van zijn beëdiging als advocaat bij het Gemeenschappelijk Hof van Jusitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.
 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.