New lawyer SMS Attorneys at Law

WILLEMSTAD - On Monday, 15 February Mr. Vidjin Awadhpersad started started employment at SMS Attorneys at Law in Curacao.
 
Prior hereto Awadhpersad who was born and raised in the Netherlands worked at the public prosecutor´s office in the Netherlands for two years.
 
Awadhpersad has a strong commitment to work in the legal profession. The dynamics that come with practicing law and the vision of SMS Attorneys at Law, in combination with his close family ties in Curaçao were motive to start his profession as an attorney with SMS Attorneys at Law.
 
Vidjin is awaiting to be sworn in as an attorney at law at the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao and St. Maarten and of Bonaire, St. Eustatius and Saba.
 
 
Nieuwe advocaat bij SMS Attorneys at Law
 
Op maandag 15 februari 2016 is mr Vidjin Awadhpersad in dienst getreden bij SMS Attorneys at Law.
 
De in Nederland geboren en getogen Awadhpersad is voor zijn indiensttreding bij SMS Attorneys at Law twee jaar als parketsecretaris werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie in Nederland.
 
De sterke wil om werkzaam te zijn in de dynamische advocatuur en de visie van SMS Attorneys at Law, alsmede zijn niet onbelangrijke familieband te Curaçao, hebben ervoor gezorgd dat Awadhpersad gekozen heeft zijn carrière als advocaat bij SMS Attorneys at Law aan te vangen.
 
Vidjin is in afwachting van zijn beëdiging als advocaat bij het Gemeenschappelijk Hof van Jusitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.
 
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.