Boekhoudt nieuwe gouverneur Aruba

DEN HAAG — Alfonso Boekhoudt is voorgedragen als de nieuwe gouverneur van Aruba met ingang van 1 januari 2017. De Rijksministerraad is daar vandaag mee akkoord gegaan tijdens een ingelaste vergadering.
 
Boekhoudt, nu nog de gevolmachtigde minister van Aruba in Den Haag, volgt Fredis Refunjol op die sinds 2004 gouverneur was.
 
De benoeming is officieel na de eedaflegging bij de Koning en na de overhandiging van het Koninklijk Besluit aan de Staten van Aruba. Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties zei na afloop van de Rijksministerraad dat hij blij is met de benoeming van Boekhoudt. “Boekhoudt is iemand die het vertrouwen heeft van de regering van Aruba. Ik heb hem als gevolmachtigde minister goed zien functioneren in de Rijksministerraad in een drukke tijd. Hij heeft dat voortreffelijk gedaan. Hij is bij uitstek geschikt om zijn rol te vervullen, zowel namens Aruba als zijnde vertegenwoordiger van de Koning en de Koninkrijksregering.”
 
De 51-jarige Boekhoudt is momenteel op Aruba en was dus zelf niet bij de Rijksministerraad aanwezig. Het Arubahuis verwees voor reacties door naar de Arubaanse regering. Eind vorige maand kwam tijdens een boekpresentatie op het Arubahuis nog ter sprake dat Boekhoudt werd genoemd als één van de kandidaten voor het gouverneurschap. Bij die gelegenheid reageerde Boekhoudt terughoudend op vragen hierover met de mededeling dat er wel meer namen genoemd werden.
 
De benoeming van Boekhoudt is opvallend, omdat de huidige minister van Financiën, Angel Bermudez, de gedoodverfde kandidaat was van de Arubaanse regering, zo lekte eerder dit jaar uit. Op de lijst van mogelijke kandidaten stonden verder Glenda Margareta en Israel (Ike) Posner. Geen van hen is het dus geworden.
 
Via sociale media feliciteert het Rode Kruis Aruba haar voormalige voorzitter en wenst hem al het goede in zijn nieuwe ‘welverdiende functie als gouverneur van Aruba’. Boekhoudt was naast voorzitter van het Rode Kruis ook jarenlang directeur van Aruba Ports Authority (APA).
 
De Rijksministerraad is ook akkoord gegaan met de benoeming van Yvonne Lacle-Dirkz als waarnemend gouverneur van Aruba. De 64-jarige Lacle-Dirkz volgt met ingang van 1 november Ella Tromp-Yarzagaray op.
 
Tot slot is Eugene Holiday voorgedragen voor herbenoeming als gouverneur van St Maarten. Zijn termijn, die op 10 oktober afliep, wordt met zes jaar verlengd. Plasterk is ook blij met de benoeming van Holiday. De minister omschreef hem als een rots in de branding van wie zowel Den Haag als St. Maarten de afgelopen jaren veel gevraagd heeft. “Iemand met een grote kennis van het constitutionele recht, het Koninkrijk en wet- en regelgeving. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een gouverneur moet een baken van integriteit zijn. Een voorbeeld zijn. Beide heren zijn dat, maar dat geldt natuurlijk ook voor gouverneur Lucille George-Wout op Curaçao. We hebben uitstekende gouverneurs.”
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.