Dick Allewijn eerste Nederlandse bijzonder hoogleraar Mediation

AMSTERDAM  - Dick Allewijn wordt per 1 april 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Allewijn wordt hiermee de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland.
 
De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en valt onder de innovatieve afstudeerrichting ‘Conflicthantering, rechtspraak en mediation’ van de VU. De MfN is de federatie van alle landelijke beroepsverenigingen van mediators, het CvC is een opleidingsinstituut op het gebied van mediation. Deze instellingen verwachten dat de wetenschappelijke bestudering van mediation met deze benoeming wordt gestimuleerd en de beoefening daarmee naar een hoger plan wordt getild.
 
“De jurist van de toekomst geeft niet alleen vorm aan de rechtsstrijd, maar ook aan de rechtsvrede en kan zijn cliënten bijstaan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten,” aldus Dick Allewijn. Mediation is een zelfstandig instrument voor conflictoplossing en een alternatief voor de gang naar de rechter. Met de komst van Allewijn als bijzonder hoogleraar wordt een nieuwe impuls gegeven aan deze juridische professie.
 
Dick Allewijn (1952) is oud-rechter en oud-bestuurslid van de rechtbanken Den Haag en Amsterdam. Sinds 2000 voert hij zijn eigen mediationpraktijk. Hij is een veelgevraagd publicist, docent en spreker over verschillende aspecten van het onderwerp mediation. Hij is lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators. In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden op het proefschrift Tussen partijen is in geschil… De bestuursrechter als geschilbeslechter.
 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.