Protest tegen benoeming notaris Moerdijk

WILLEMSTAD – Een van de drie nieuwe notarissen zou niet voldoen aan de vereisten om te kunnen worden benoemd. Een aantal kandidaat-notarissen maakt in een brief aan minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) bezwaar tegen de procedure die gevolgd is.
 
Het gaat om Martijn Moerdijk die als kandidaat- notaris voor notariskantoor Eshuis werkte, maar op freelancebasis en niet fulltime.
 
Het vermoeden bestaat dat het Hof van Justitie is misleid en Moerdijk daarom toch heeft voorgedragen bij de minister. Volgens de Landsverordening op het notarisambt komen kandidaat-notarissen met ten minste drie jaar ervaring die nu nog voor een kantoor op Curaçao werken in aanmerking voor het ambt van notaris.
 
Dat er daarbij vanuit wordt gegaan dat de betreffende persoon volledig in dienst is en 38 tot 40 uur moet werken om voldoende ervaring op te doen, wordt niet expliciet beschreven in de wet. Moerdijk zou onbekend zijn op het eiland, geen Papiaments spreken en als freelancer weliswaar ‘minimaal drie jaar’, maar veel te weinig uren hebben gewerkt.
 
,,Ik denk dat het Hof op het verkeerde been is gezet”, vermoedt een betrouwbare bron. Bovendien zijn er op Curaçao verschillende kandidaat-notarissen die voor een kantoor werken met meer dan tien jaar ervaring.
 
De benoeming van drie nieuwe notarissen was nodig omdat in 2017 notaris Henri Burgers en Adèle van der Pluijm-Vrede met pensioen gingen en in januari dit jaar Andre Eshuis. Eind juni berichtte deze krant dat behalve Moerdijk, ook Melissa Samander en Angelique Victoria de drie vrijgekomen plaatsen zullen opvullen.
 
Op elke vacature hebben meerdere kandidaat- notarissen kunnen solliciteren. Het Hof van Justitie heeft voor elke post maximaal drie personen genomineerd. Minister Girigorie bevestigt dat hij een brief heeft ontvangen van de notarissen, maar wil daar verder geen uitlatingen over doen.
 
,,Ik zal zo spoedig mogelijk op gepaste wijze reageren”, aldus Girigorie. De vraag is of de keuze voor een notaris weer kan worden teruggedraaid. Na hun benoeming moeten de nieuwe notarissen binnen twee maanden worden beëdigd.
 
Bron: Antilliaans Dagblad

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.