Protest tegen benoeming notaris Moerdijk

WILLEMSTAD – Een van de drie nieuwe notarissen zou niet voldoen aan de vereisten om te kunnen worden benoemd. Een aantal kandidaat-notarissen maakt in een brief aan minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) bezwaar tegen de procedure die gevolgd is.
 
Het gaat om Martijn Moerdijk die als kandidaat- notaris voor notariskantoor Eshuis werkte, maar op freelancebasis en niet fulltime.
 
Het vermoeden bestaat dat het Hof van Justitie is misleid en Moerdijk daarom toch heeft voorgedragen bij de minister. Volgens de Landsverordening op het notarisambt komen kandidaat-notarissen met ten minste drie jaar ervaring die nu nog voor een kantoor op Curaçao werken in aanmerking voor het ambt van notaris.
 
Dat er daarbij vanuit wordt gegaan dat de betreffende persoon volledig in dienst is en 38 tot 40 uur moet werken om voldoende ervaring op te doen, wordt niet expliciet beschreven in de wet. Moerdijk zou onbekend zijn op het eiland, geen Papiaments spreken en als freelancer weliswaar ‘minimaal drie jaar’, maar veel te weinig uren hebben gewerkt.
 
,,Ik denk dat het Hof op het verkeerde been is gezet”, vermoedt een betrouwbare bron. Bovendien zijn er op Curaçao verschillende kandidaat-notarissen die voor een kantoor werken met meer dan tien jaar ervaring.
 
De benoeming van drie nieuwe notarissen was nodig omdat in 2017 notaris Henri Burgers en Adèle van der Pluijm-Vrede met pensioen gingen en in januari dit jaar Andre Eshuis. Eind juni berichtte deze krant dat behalve Moerdijk, ook Melissa Samander en Angelique Victoria de drie vrijgekomen plaatsen zullen opvullen.
 
Op elke vacature hebben meerdere kandidaat- notarissen kunnen solliciteren. Het Hof van Justitie heeft voor elke post maximaal drie personen genomineerd. Minister Girigorie bevestigt dat hij een brief heeft ontvangen van de notarissen, maar wil daar verder geen uitlatingen over doen.
 
,,Ik zal zo spoedig mogelijk op gepaste wijze reageren”, aldus Girigorie. De vraag is of de keuze voor een notaris weer kan worden teruggedraaid. Na hun benoeming moeten de nieuwe notarissen binnen twee maanden worden beëdigd.
 
Bron: Antilliaans Dagblad

Lawyer Brooks appeal presumably in October

PHILIPSBURG--The appeals against attorney-at-law Brenda Brooks’ conviction of bribery charges, will most likely be heard by the Joint Court of Justice in October, it was said Thursday.

2019 Tax law books

DC Tax & Legal will publish the 2019 tax law books for the jurisdictions Sint Maarten, Curaçao, Aruba and The Caribbean Netherlands.

St. Maarten Airport’s cash shortfall is US $1.2M per month

PHILIPSBURG - Princess Juliana International Airport’s (PJIA’s) financial crisis is deepening and the airport has no funds to pay its February salaries next week.