Nieuwe bestuurder Bonaire Holding Maatschappij

KRALENDIJK – Adely Susana-Jansen is per 1 november 2020 benoemd tot tijdelijke bestuurder van Bonaire Holding Maatschappij N.V.
 
De Raad van Commissarissen van Bonaire Holding Maatschappij N.V. heeft Adely Susana-Jansen Bsc, MBA benoemd tot tijdelijke bestuurder. De benoeming gaat in op 1 november 2020.
 
Zij was tot voor kort werkzaam bij Bopec als financial controller en superintendent finance. Zij was eerder werkzaam bij het Departement Financiën van Bonaire als waarnemend hoofd van de afdeling financiële administratie en als beleidsadviseur.
 
Na het vertrek van de vorige tijdelijke bestuurder per eind mei, heeft de Raad van Commissarissen tijdelijk de bestuurstaak waargenomen. Op deze manier kon de continuïteit van BHM en haar dochtervennootschappen worden verzekerd. Tevens is het traject ingezet om te komen tot benoeming van een nieuwe tijdelijke bestuurder. Er is met drie serieuze kandidaten gesproken en uiteindelijk is gekozen voor mevrouw Adely Susana-Jansen. 
 
BHM heeft een traject ingezet om uitvoering te geven aan het rapport “Naar een actief aandeelhouderschap; Onderzoek naar de structuur en werking van overheidsbedrijven op Bonaire” van corporate governance bureau crmLiNk. Dat betekent dat BHM op termijn zal worden ontmanteld en zal worden opgeheven. Om die reden is gekozen voor een tijdelijke bestuurder die beschikt over de nodige expertise en ervaring om dit traject tot een goed einde te brengen.
 
Als moedermaatschappij van Bonaire Overheidsgebouwen, BonLab, Selibon, Telbo en Tourism Corporation Bonaire, werkt BHM nauw samen met het Bestuurscollege en de Kwartiermaker Deelnemingen aan de verbetering van corporate governance. Omdat ook aan commissarissen hoge eisen worden gesteld wat betreft deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid, zijn nieuwe profielschetsen vastgesteld. Voor de Raden van Commissarissen van Bonaire Overheidsgebouwen en Selibon zijn enkele kandidaten reeds goed door de toetsing gekomen.
 
Voor de vacatures bij diverse overheidsvennootschappen zal een openbare sollicitatieprocedure worden geopend. Er wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk benoemen van personen woonachtig op Bonaire. Ook young professionals zullen worden aangemoedigd te solliciteren.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.