Alle rechtbanken Nederland vanaf dinsdag gesloten

NEDERLAND - De Rechtspraak in Nederland heeft zondagavond besloten dat alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges vanaf dinsdag 17 maart de deuren sluiten als gevolg van de coronacrisis. Alleen urgente zaken gaan nog door.
 
Ook de Raad van State schrapt zittingen.
 
De maatregelen duren in eerste instantie tot 6 april 2020.
 
Als urgente zaak geldt bijvoorbeeld een rechterlijke beslissing die absoluut nodig is in verband met de rechten van verdachten of rechtzoekenden. Als voorbeelden hiervan noemt de rechtspraak in een nieuwsbericht voorgeleidingen van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen en urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. Waar mogelijk gaan deze rechtszaken door met behulp van videoconferenties of ‘telefonisch horen’. Als een bezoek aan het gerechtsgebouw noodzakelijk is, worden er ‘passende maatregelen’ genomen, aldus de Rechtspraak.
 
Verder is er vanaf dinsdag geen publiek meer toegestaan bij de rechtszaken die nog doorgaan. Mensen met verkoudheidsklachten of koorts hadden in principe al geen toegang meer tot gerechtsgebouwen. Deze maatregelen duren tot tenminste maandag 6 april 2020. Tot deze datum sluiten ook alle Nederlandse scholen, restaurants, cafés en sportclubs noodgedwongen de deuren in een poging de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 
De Raad van State meldt daarnaast dat alle zittingen van de afdeling Bestuursrechtspraak vanaf 17 maart tot en met 6 april zijn opgeschort, met uitzondering van zeer urgente zaken. Immers: ‘Ook zaken over besluiten van de overheid in verband met de coronacrisis kunnen zo urgent zijn dat een spoedbehandeling noodzakelijk is,’ aldus de Raad van State.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874