Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 31 maart alleen voor spoedeisende zaken naar Gerecht

DUTCH CARIBBEAN - In het kader de risico’s van verspreiding van het Corona virus heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om zowel het personeel als de partijen en bezoekers te beschermen.
 
Deze maatregelen gelden vooralsnog van dinsdag 17 maart tot en met tot en met 31 maart 2020 voor alle vestigingen van het Hof.
 
Zittingen
Er worden alleen urgente zittingen gehouden, bijvoorbeeld (uitspraken) strafzaken, kort gedingen, voorlopige voorzieningen, onder toezichtstellingen enzovoorts. Rechtszoekenden zullen nader worden geïnformeerd over doorgang van hun zaak. Bij de openbare zittingen wordt, behalve leden van de pers, geen publiek toegelaten.
 
Advocaten, bezoekers en pers die aanwezig moeten zijn bij de behandeling van een spoedeisende zaak worden tot het gebouw toegelaten mits ze geen symptomen van het corona virus vertonen, dus koorts, hoesten en kortademigheid.
 
Balie (Front Office)
Het publiek wordt verzocht alleen voor spoedeisende zaken naar de balie van het Gerecht te komen. Er komt een wachtrij-beperking bij de loketten en een beperking aangaande de hoeveelheid personen die tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen. Verzoeken kunnen in de komende twee weken per mail worden ingediend. Het griffiegeld kan later worden betaald bij de
balie. Alle andere zaken kunnen via mail of telefonisch worden afgehandeld.
 
Aruba: (+297) 5265432 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bonaire: (+5997) 7175102 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Curaçao: (+5999) 4634111 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sint Maarten: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.