Boetes voor niet naleven van regels overheid ivm coronacrisis

WILLEMSTAD - Op 13 maart 2020 is de eerste besmetting met het COVID-19 virus op Curaçao vastgesteld. Bij een Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 heeft de Minister van Algemene Zaken, op grond van de Landsverordening Rampenbestrijding, het Land Curaçao, uitgeroepen tot een rampgebied.
 
Op grond van die beschikking is bepaald dat het landelijk rampenplan in werking is gesteld en dat alle diensten en organisaties de nodige maatregelen dienen te nemen en de volledige medewerking moeten verlenen met het oog op de bestrijding van het COVID-19 virus.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) maakt als gevolg van het voorgaande bekend dat zij op grond van de Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 hiertoe een beleid heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de door de regering genomen maatregelen. Vanaf heden, vrijdag 20 maart 2020 tot nader orde, zal zij ten aanzien van onderstaande strafbare feiten een ‘zero-tolerance’ beleid voeren door het hanteren van hogere transactie bedragen. Bijzondere, verzwarende omstandigheden kunnen ook nog tot een verdere verhoging van die transactie leiden. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot (verdere) vervolging met een hogere eis ter zitting.
 
Het OM benadrukt dat de huidige bijzondere omstandigheden tot aangepaste sancties van het OM leiden en wijst de Curaçaose bevolking op de noodzaak om door de overheid uitgevaardigde regels zoals onder meer ‘social distancing’, na te leven.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.