Boetes voor niet naleven van regels overheid ivm coronacrisis

WILLEMSTAD - Op 13 maart 2020 is de eerste besmetting met het COVID-19 virus op Curaçao vastgesteld. Bij een Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 heeft de Minister van Algemene Zaken, op grond van de Landsverordening Rampenbestrijding, het Land Curaçao, uitgeroepen tot een rampgebied.
 
Op grond van die beschikking is bepaald dat het landelijk rampenplan in werking is gesteld en dat alle diensten en organisaties de nodige maatregelen dienen te nemen en de volledige medewerking moeten verlenen met het oog op de bestrijding van het COVID-19 virus.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) maakt als gevolg van het voorgaande bekend dat zij op grond van de Ministeriële Beschikking van 16 maart 2020 hiertoe een beleid heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de door de regering genomen maatregelen. Vanaf heden, vrijdag 20 maart 2020 tot nader orde, zal zij ten aanzien van onderstaande strafbare feiten een ‘zero-tolerance’ beleid voeren door het hanteren van hogere transactie bedragen. Bijzondere, verzwarende omstandigheden kunnen ook nog tot een verdere verhoging van die transactie leiden. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot (verdere) vervolging met een hogere eis ter zitting.
 
Het OM benadrukt dat de huidige bijzondere omstandigheden tot aangepaste sancties van het OM leiden en wijst de Curaçaose bevolking op de noodzaak om door de overheid uitgevaardigde regels zoals onder meer ‘social distancing’, na te leven.
 

Kabinet verlengt steunpakket voor Caribisch Nederland

DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, met nog eens negen maanden te verlengen tot 12 juli 2021.

CFT warns St. Maarten that loan is illegal

THE HAGUE--The Committee for Financial Supervision (CFT) on Monday admonished St. Maarten Finance Minister Ardwell Irion for issuing a loan on the local capital market without prior permission.

Saba and Sint Eustatius can submit court petitions through e-mail

SABA/STATIA - Due to the Covid-19 Pandemic it is currently not possible for the Court to travel to Saba or Sint Eustatius.