OM Curacao: opruiing is strafbaar feit

WILLEMSTAD - De maatregelen die de overheid heeft genomen ter indamming van de covid19-crisis zijn ingrijpend. Dit leidt tot vele reacties onder de bevolking, waaronder op de sociale media.
We leven hier op Curaçao in een vrije democratie waarin iedereen in beginsel mag zeggen en schrijven wat hij of zij wil. Dit grondrecht staat bekend als het recht op vrijheid van meningsuiting. Er zijn echter wel een aantal spelregels aan verbonden wanneer we dit recht uitoefenen. Een van deze spelregels is opgenomen in artikel 2:49 van het Wetboek van Strafrecht, waar ‘opruiing’ strafbaar wordt gesteld.
 
Opruiing is – kort gezegd – het in het openbaar aanzetten tot een strafbaar feit jegens het openbaar gezag. Het plaatsen van berichten op Facebook of andere sociale media waarin wordt aangezet tot strafbare feiten tegen het openbaar gezag kan derhalve worden gekwalificeerd als opruiing en is een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie (OM) wil eenieder er op wijzen dat zij bevoegd is om mensen die opruiende uitingen doen op sociale media strafrechtelijk te vervolgen.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.