Rechtspraak Nederland maakt gebouwen coronaproof

NEDERLAND - De Rechtspraak maakt zijn gebouwen zo spoedig mogelijk klaar voor een samenleving waar anderhalve meter afstand voorlopig de norm is.
 
Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Rechtspraak. ‘Zodra het kabinetsbeleid dit toelaat en onze gebouwen coronabestendig zijn, zullen we weer zoveel mogelijk fysieke zittingen houden, naast alle digitale en schriftelijke behandelingen die we nu al doen. Dat is van groot belang voor degenen die nu moeten wachten op de inhoudelijke behandeling van hun zaak: een rechterlijke beslissing zorgt ervoor dat mensen door kunnen met hun leven.’
 
Op dit moment zijn de gebouwen van de Rechtspraak vanwege de uitbraak van het coronavirus beperkt toegankelijk en is publiek nog niet welkom. Naves: ‘Dat doet een organisatie met openbaarheid als kernwaarde pijn, maar het moet nu even zo. Maar het betekent niet dat er geen recht wordt gesproken. Verre van dat. De rechtsstaat kan niet op pauze.’
 
Uitbreiding
De Rechtspraak zet alles op alles om zoveel mogelijk van de 1,5 miljoen rechtszaken per jaar toch door te laten gaan. Door de inzet van hulpmiddelen als telehoren en Skype kan de rechter toch uitspraak doen in duizenden zaken per week, zo’n 80 procent van het normale aantal. Het aantal en het soort zaken dat kan worden behandeld, wordt zo snel mogelijk uitgebreid. Naves: ‘Iedereen in onze organisatie is zich bewust van de grote persoonlijke en maatschappelijke impact die uitstel van een rechterlijke beslissing kan hebben.’
 
Openbaarheid
Het gaat volgens de voorzitter van de Raad niet alleen om de directe gevolgen van een rechtszaak voor individu en samenleving, maar ook om het belang van openbare rechtspraak in het algemeen. ‘Openbare rechtspleging stond al onder hoogspanning. Geen virus doet de gewelddadige dood van advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum op 18 september vorig jaar vergeten. De dood van deze geliefde en gedreven professional is niet alleen voor zijn naasten onvoorstelbaar pijnlijk, het heeft ook de samenleving doen wakker schrikken. Leren omgaan met dreiging is onvermijdelijk geworden. Dat raakt openbare rechtspraak in de kern. We zagen ons genoodzaakt om soms aan pers en publiek beperkingen op te leggen. Uit veiligheidsoverwegingen en met pijn in het hart.’
 
Verantwoordelijkheid
De huidige omstandigheden hebben volgens Naves onherroepelijk gevolgen voor de langetermijnplannen van de Rechtspraak. ‘Deze moeten worden bijgesteld en toekomst anders worden ingekleurd. Maar voor nu richten we ons op 1 ding: zorgen dat Nederland ook in tijden van mondiale crisis kan rekenen op professionele, onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak. Op de schouders van de Rechtspraak rust een grote verantwoordelijkheid. Juist nu. Wij zijn de hoeder van het recht en kunnen de samenleving de rust en het vertrouwen geven dat, wat er ook gebeurt, de rechtsstaat bij ons in goede handen is. Zo maken we samenleven mogelijk.’

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.