Voorlopige cijfers Apna eerste kwartaal

WILLEMSTAD — Het Algemeen Pensioenfonds (Apna) heeft per 31 maart 2013 een dekkingsgraad van 101 procent. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van Apna over het eerste kwartaal van dit jaar.
 
De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbare vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad geeft de mate aan waarin de Apna in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen. Eind maart bedroegen het pensioenvermogen en het belegd vermogen van Apna respectievelijk 4,2 miljard en 4,17 miljard gulden. Het belegde vermogen was in het binnenland 2,23 miljard en in het buitenland 1,94 miljard gulden. Het rendement van het eerste kwartaal was 2,7 procent.
 
“Het eerste kwartaal van 2013 kan als positief worden gekenmerkt voor de buitenlandse beleggingsportefeuille van het Fonds”, aldus Apna. “Apna realiseerde per 31 maart 2013 een rendement van 4,6 procent op de buitenlandse beleggingsportefeuille. In dezelfde periode boekte de MSCI EMU, die in de industrie wordt gehanteerd voor Europese aandelen, een resultaat van 2 procent, terwijl de Amerikaanse S&P 500 een resultaat van 10 procent noteerde. Zowel de MSCI Emerging Markets als de Barclays Capital US Aggregate boekten een negatief resultaat van respectievelijk -2,1 procent en -0,1 procent.” Over de binnenlandse portefeuille wordt gemeld: “In het binnenland bleven de beleggingsmogelijkheden ook in het eerste kwartaal beperkt, terwijl zowel de geldmarktrente als de kapitaalmarktrente bijzonder laag bleven. Het verkavelingsplan Brakkeput Zuid is opgeleverd en inmiddels is de verkoop van de percelen in volle gang. Over de binnenlandse portefeuille werd een rendement van 1,1 procent behaald.”
 
Markten
 
In de toelichting op de cijfers is ook een uiteenzetting over de financiële wereldsituatie te lezen: “De financiële markten in de Verenigde Staten vertoonden een positieve ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2013. Deze opleving was mede ingegeven doordat er een principe-akkoord is bereikt zowel op fiscaal gebied als op het gebied van bezuinigingsmaatregelen ter voorkoming van de zogenoemde ‘fiscal cliff’. De positieve vooruitzichten voor de Amerikaanse economie hebben positief bijgedragen aan het resultaat op de financiële markten. De inflatie en werkloosheidspercentages in Amerika vertoonden een gunstiger verloop in vergelijking tot het jaar 2012. De reeds ingezette positieve koers op de woningmarkt in de VS heeft zich in de afgelopen maanden voortgezet, mede vanwege een verbeterde balans tussen vraag en aanbod op deze markt welke geleid heeft tot, historisch gezien, betaalbare prijzen voor potentiële kopers. De marktvolatiliteit bleef relatief laag.”
 
Over Europa schrijft Apna: “In Europa deden de aandelenmarkten het beter dan verwacht, mede als gevolg van onder meer de doorgevoerde maatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB) om de aanhoudende schuldencrisis in Europa het hoofd te kunnen bieden. De onzekerheid ten aanzien van het structureel herstel van de economie in het eurogebied blijft, ondanks de opleving van de Europese aandelenmarkten, voortbestaan waardoor de situatie in Euroland precair blijft.” En over China: “De resultaten op de aandelenmarkten in China bleven ook in het eerste kwartaal van 2013 achter op de meeste aandelenmarkten in de rest van de wereld. De onzekere verwachtingen ten aanzien van het te voeren macro-economisch beleid van de Chinese overheid heeft mede bijgedragen aan de drukkende resultaten op de Chinese financiële markten. Daarnaast bleven de obligatiemarkten ook onder druk door de lage rente-omgeving waardoor beleggers wederom voor de meest renderende beleggingscategorieën kozen.”
 
Verwachtingen
 
De ingezette koers van de FED om de Amerikaanse economie te stimuleren zal naar verwachting de komende maanden worden voortgezet. “Het werkloosheidspercentage in de VS daalt langzaam maar zeker en bedrijven beschikken steeds meer over overtollige liquiditeiten om verder te kunnen investeren. De Amerikaanse economie zal naar verwachting met zo’n 1,9 procent groeien in 2013. De mogelijke gevolgen van de toename in consumptieve uitgaven gedurende het eerste kwartaal van 2013 alsmede het effect van de in deze periode doorgevoerde fiscale en bezuinigingsmaatregelen dienen nauwlettend gevolgd te worden. Het monetair beleid in Europa lijkt niet toereikend te zijn voor de vele uitdagingen waarvoor de eurolanden zich geplaatst zien. Beleggers zijn nog niet optimistisch over een economisch herstel in Europa in de tweede helft van het jaar. Anderzijds zal een sterke euro mogelijke gevolgen hebben voor de economie en de concurrentiepositie van vele Europese landen, waardoor verwacht wordt dat de ECB mogelijk een agressief monetair beleid zal voeren om het voorgaande te temporiseren. Vooralsnog lijken de grootste opkomende landen, waaronder China, Brazilië en India, niet toe in staat om als een belangrijke katalysator voor de wereldeconomie te fungeren. De wereldeconomie is nog altijd precair, waardoor vele landen zich genoodzaakt zien een stringent begrotingsbeleid te voeren. Dit alles noopt beleggers om scherp te blijven.”

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.