Update Short Term Economic Review 2012Q1-Curaçao

WILLEMSTAD – De Update Short Term Economic Review 2012Q Curaçao versie maart 2012 is door de Kamer van Koophadel opgesteld en gepubliceerd. In het bijgaande document treft u de ontwikkelingen per indicator aan. Ook is een "toeristische bijlage” bijgevoegd met daarin een analyse van voornamelijk de volume-ontwikkelingen van het Caribisch verblijfstoerisme.

 
 
Samenvatting:
De eerste raming van de economische groei (bbp op jaar-op-jaarbasis) over het jaar 2012q1 (april 2011-maart 2012) komt uit op -1⁄4%. Omdat de tweede raming van de economische groei over 2011 (2011q4) uitkomt op -0.1%, kan geconcludeerd worden dat de economische groei afneemt. De eerste raming voor 2011q4 bedroeg -1⁄4%. De ontwikkeling van de economische bedrijvigheid laat in het eerste kwartaal van 2012 geen belangrijke verandering zien en blijft onder het langetermijn trendniveau.
De ontwikkeling ten aanzien van de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2012 laat een verslechtering zien ten opzichte van het vierde kwartaal 2011. Geschat wordt dat het niveau van werkgelegenheid eind eerste kwartaal van 2012 1% lager ligt, dan eind eerste kwartaal 2011. Dit komt overeen met het verlies van 500 banen in een jaar tijd.
 
Source: Camber of Commerce Curacao june 2012
 

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.