Het referendum op Curaçao, vervolg

Geschreven door Eric R. de Vries

vrijdag, 10 april 2009

Nog vijf weken te gaan tot aan het referendum van 15 mei 2009 op Curaçao. De strijd tussen JA en NEE is in volle omvang losgebarsten. De gemoederen lopen hoog op en de voorstanders van ieder der opties laten geen middel ongeroerd de burgerij op Curaçao voor hun kamp te winnen. Er staat immers een hoop op het spel: onze toekomst.

Nu is die toekomst in zekere mate al bepaald door de burger. De burger koos voor een autonoom Curaçao binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dat houdt niets meer of minder in dan het eigen land (deugdelijk) op eigen kracht besturen, daarnaast de voordelen van het Koninkrijk aanvaarden en tegelijkertijd ook niet weglopen voor verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk. Hoe dat bereiken, daarover kan men van mening verschillen. En in essentie is dat wat de JA en NEE kampen verdeeld houdt.

Wat nu is de meest effectieve manier die verdeeldheid te beslechten? Voor mij is daar maar een echte remedie voor: die heet broederschap. Door te beseffen dat wij allen gelijke burgers zijn binnen een en hetzelfde Koninkrijk, door te aanvaarden dat wij, hoewel wij van tijd tot tijd anders kunnen denken, er voor elkaar zijn en in de toekomst zullen zijn, door te onderkennen dat als de een sterker wordt ook de ander sterker is, maar bovenal door te weten dat wij het samen moeten doen, kunnen wij de verdeeldheid uitbannen en tot het welzijn voor allen komen.

Dat is niet altijd even gemakkelijk. Zelfs broers en zusters maken onderling ruzie. Maar na de ruzie herleeft de realisatie dat wij toch familie zijn en, vaak, ook wel heel veel van elkaar houden. En het is toch die broederschap die de eeuwen heeft doorstaan en elke familie, ieder op zijn eigen wijze, geluk en welzijn heeft gebracht.

Net zomin als de familie waarin je geboren bent een keuze is, is dat voor velen het koninkrijk waarin wij burger zijn. Maar of wij die familie of dat koninkrijk verdeeld houden, is wel een keuze. Mijn oprechte wens is die verdeeldheid te beslechten en vooruit te kijken naar en volledig te gaan voor echte broederschap. En dit wel te verstaan in en met alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Onze moeders en vaders in de hemel zouden ook niet anders wensen. En onze kinderen verwachten niets minder.

In mijn volgende blog leest u of vervulling van mijn wens dichterbij zal zijn gekomen.

(Source: Mr. Online)

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?