Het referendum op Curaçao, afsluiting

Geschreven door Eric R. de Vries

dinsdag, 19 mei 2009

Op 15 mei 2009 keurde de bevolking van Curaçao het resultaat van de Ronde Tafelconferentie van 15 december 2008 goed. Daarmee is Curaçao een stap dichter bij het worden van een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En kan worden begonnen met het, vanuit een gezonde startpositie, aanpakken van de problemen op Curaçao. Daarmee is ook aan de andere eilanden van de Antillen het groene licht gegeven de door hen gekozen route voort te zetten.

Als er een ding duidelijk is geworden door dit referendum, is het wel dat de oude politiek van niet nagekomen beloftes voorbij moet zijn. De bevolking wil een politiek die op basis van verstand van zaken en met daadkracht voor het eiland werkt. Nimmer eerder toonde de bevolking op Curaçao zich immers in staat een zeer complex politiek akkoord als dat waarover werd gestemd te begrijpen en daarover een keuze te maken. Gezond verstand won het van de emotie. De bevolking van Curaçao toonde zich hiermee nog een stap verder te zijn gegaan in haar emancipatie.

Uiteraard zijn er ook weer slechte verliezers. Zij konden het niet nalaten op basis van de uitslag (52% tegen 48%) aan de kaak te stellen welk deel van de bevolking (rijk of arm, naar geboorteplaats, etc.) voor of tegen was. Dat daarbij werd gedurfd de vraag te stellen of niet moet worden bezien wie (bijvoorbeeld afhankelijk van afkomst) in de toekomst wel of niet op Curaçao mag stemmen, is niet alleen teleurstellend maar bovenal een miskenning van de uitslag van het referendum.

Die uitslag laat immers zien dat een democratisch Curaçao in meerderheid voor het JA ging. Uiteindelijk gaat het er niet om of er een of meer bepaalde bevolkingsgroepen voor of tegen stemden. Het gaat erom dat de absolute meerderheid dat deed. Zij die dat niet kunnen begrijpen of accepteren, dienen zich te bezinnen op hun rol in het nieuwe land Curaçao dat binnenkort zal ontstaan. En, een verschil van omstreeks 4% is voor een JA-NEE referendum niet ongewoon. Toen de bevolking van Quebec in 1995 moest stemmen over de afsplitsing van Canada, werd dit voorstel met 50.58% verworpen. Een verschil van nog geen 1 procent. Toch werd de uitslag gerespecteerd. Zo werkt het in een democratie.

Het is nu zaak dat de politiek op Curaçao de onderlinge verschillen terzijde schuift en gezamenlijk gaat werken aan de verdere implementatie van het met de partners in het Koninkrijk bereikte akkoord. Zodat Curaçao inderdaad deze unieke kans in volle glorie ten behoeve van het volk aanpakt en uitvoert. Dat is uiteindelijk de taak van de gekozen volksvertegenwoordigers, dat is waarvoor zij door het volk zijn aangesteld en worden betaald. Onafhankelijk van de vraag of zij regeren of controleren.

Aan mijn wens zoals in mijn vorige blog uitgesproken, is in ieder geval voldaan. Ik hoop dat nu ook de wensen van al mijn medeburgers op een beter Curaçao voor iedereen, uit zullen komen. De toekomst zal het leren.

(Source: Mr. Online)

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?