Problemen bij tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis in het buitenland

Op dit moment zijn er in de wereld verschillende “brandhaarden” die de internationale handel schade berokkenen.

 Daarbij valt onder meer te denken aan de aardbeving in Japan, gevolgd door een tsunami. Een exportverbod voor graan vanuit Rusland. Een half miljoen ton cacao in de haven van Abidjan, Ivoorkust en bananen die de havens van Libië niet in kunnen vanwege het geweld.

Al deze situaties hebben effect op de prijs van de te leveren goederen. Prijsfluctueringen zorgen voor schade bij de handelspartners. Het beste advies in deze is altijd: ga met de handelspartner om tafel zitten en probeer de zaak in onderling overleg te regelen. Vaak zullen partijen ook in de toekomst met elkaar door één deur moeten. De ervaring leert echter dat dit niet altijd gebeurt en dat het partijen niet altijd lukt er in onderling overleg uit te komen. Een procedure is dan het laatste redmiddel.

Het contract wordt er dan maar eens bij gepakt. In het contract wordt vaak verwezen naar toepasselijke voorwaarden van een brancheorganisatie. Deze voorwaarden bevatten vaak een arbitrageclausule waarbij is bepaald dat partijen hun geschillen voorleggen aan een nader te noemen arbitrageinstituut. Vervolgens wordt er tussen een Nederlandse en een buitenlandse partij arbitrage aanhangig gemaakt in Nederland. De arbitrage wordt glansrijk gewonnen en de buitenlandse handelspartner wordt veroordeeld de geleden schade te vergoeden. Tot zover een mooi resultaat. De winnaar van de procedure is er dan nog niet. De schade moet nog daadwerkelijk worden verhaald. In dat geval moet het arbitraal vonnis in het buitenland ten uitvoer worden gelegd. Daar kunnen de nodige problemen bij ontstaan.

Naar Nederlands recht kan in het algemeen voor de geldigheid van een arbitrageclausule worden verwezen naar de toepasselijke voorwaarden die een dergelijke clausule bevatten. In het buitenland kan dat anders zijn. Ingevolge het Verdrag van New York over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechtelijke uitspraken, moet een arbitrageclausule schriftelijk zijn overeengekomen. Vaak is een verwijzing naar toepasselijke voorwaarden niet voldoende en blijkt het vonnis in het buitenland niet uitvoerbaar. Dan sta je alsnog met lege handen.

Hoe dit te voorkomen? Het beste is om de arbitrageclausule zoals die genoemd wordt in de voorwaarden in zijn geheel in het contract op te nemen en het contract door beide partijen laten ondertekenen. Hiermee wordt in ieder geval aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Dit kan voorkomen dat een gunstig vonnis niet uitvoerbaar blijkt te zijn in het buitenland.

mr. Philip Mulders, Kneppelhout & Korthals Advocaten

Deze column is eerder verschenen in het Nieuwsblad Transport.

(Source: www.rechtennieuws.nl)

23 mei 2011

 

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.