Rules Law Society for lawyers on social media

The British Law Society has published its recommendation for lawyers who are active on Twitter, LinkedIn and Facebook.

Richtlijn Law Society voor advocaten op sociale media

De Britse Law Society heeft een richtlijn gepubliceerd voor advocaten die actief zijn op Twitter, LinkedIn en Facebook. Uitgangspunt: de ethische regels van het vak zijn onverkort van toepassing wanneer een advocaat zich op internet begeeft. Hij moet integer handelen, hij mag zijn onafhankelijkheid niet in gevaar brengen en hij mag het publieke vertrouwen in het beroep van advocaat niet beschamen.

De dertien pagina's tellende richtlijn is niet alleen bedoeld voor de advocaten, maar ook voor compliance -medewerkers van de advocatenkantoren. De richtlijn is richtinggevend, maar niet verplichtend, aldus de Law Society in de introductie. "You are not required to follow them, but doing so will make it easier to account to oversight bodies for your actions."

Veel aandacht wordt besteedt aan zaken als laster, vertrouwelijkheid en controle van de informatie op internet. Ten aanzien van de geheimhoudingsplicht stelt de Law Society dat alleen al het toelaten van een cliënt tot het eigen vriendennetwerk een inbreuk kan vormen. Datzelfde geldt voor Tweets: "If you comment on Twitter that you are in a certain location at a certain time, you may unintentionally disclose that you are working with a client and breach (...) confidentiality."

De toezichthouder waarschuwt gebruikers ook voor de privacy settings van diverse social media-sites. "Both Twitter and Facebook have privacy settings and offer an explanation of how the privacy settings work. However, the default privacy settings for both Twitter and Facebook allow some information to be shared beyond an individual's contacts. As such, you as the user are responsible for actively adjusting the privacy settings of your account."

(Source: Advocatie)

11 jan 2012

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.