Nieuwe Wetgeving

Hier ziet u een beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaal-economisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over dient uit te brengen (periode oktober 2012 t/m november 2012).

 
In de betreffende verslagperiode heeft de regering de volgende stukken wetgeving aan de SER aangeboden ter advisering:
 
Ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940.
Dit ontwerp beoogt het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de thans onder de oude offshore regeling vallende ondernemingen, maar ook nieuwe internationaal opererende ondernemingen, waardoor Curaçao als vestigingsplaats aantrekkelijk blijft. Dit wetsvoorstel brengt zekerheid en rust binnen de sector die in 2019 geconfronteerd wordt met beëindiging van de zgn. “grand father “ clausule.
Het voorstel biedt aan de ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen een effectieve belastingdruk van ongeveer 3,4% in 2019. Bedrijven die voor deze faciliteit in aanmerking willen komen zullen aan een aantal eisen moeten voldoen. De voornaamste zijn dat het bedrijf naar het recht van Curaçao dient te zijn opgericht statutair en feitelijk binnen Curaçao te zijn gevestigd en waarvan de winst geheel of nagenoeg geheel wordt behaald met op het buitenland gerichte activiteiten (export). Daarnaast moet blijvend aan tenminste 3 werknemers werkgelegenheid worden geboden waarvan de totale jaarlijkse loonkosten tenminste ANG 180.000 bedragen.
 
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten.
De voorgestelde wijziging behelst om naast de reeds bestaande aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten ( personen die Curaçao binnenkomen of uitgaan zijn verplicht om geldbedragen van ANG 20.000 of meer bij de douane aan te melden) deze uit te breiden met edelmetalen sieraden en andere voorwerpen ( o.a. schilderijen, antiek ). Als de waarde van deze objecten ANG 20.000 of meer bedraagt zal hiervan aanmelding gedaan moeten worden.
 
Ontwerp-landsverordening vaststelling grondbelasting 2013 en wijziging overdrachtslandverordening 1908
Dit ontwerp beoogt volledige herziening van de regels voor de grondbelasting. De directe aanleiding hiervoor is de financiële situatie van Curaçao. De voornaamste onderdelen zijn invoering van een progressief tarief en invoeren van een eenvoudiger waarde begrip.
Ten aanzien van het huidig tarief van 0,345% (inclusief opcenten) wordt voorgesteld om in het vervolg de volgende tarieven te gaan hanteren:
* 0,4% voor de waarde tot en met ANG 350.000,-
* 0,5% voor de waarde van ANG 350.000 t/m ANG 750.000 ,-
* 0,6% voor de waarde meer dan ANG 750.000,-
Met betrekking tot het waarde begrip wordt voorgesteld om in het vervolg het concept “ waarde in het economisch verkeer” te hanteren.
 
Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van de landsverordening concurrentie (mededingingsautoriteit)
Deze landverordening vloeit voort uit een onderzoek naar het mededingingsbeleid voor Curaçao met als centrale vraag op welke wijze effectief mededingingswetgeving kan worden vormgegeven. Daarbij is de mogelijke rol van mededingingswetgeving en een mededingingsautoriteit geanalyseerd. Met de invoering van een mededingingsautoriteit zal toezicht op oneerlijke concurrentie worden verkregen waardoor opgetreden kan worden tegen de praktijk van slechte kwaliteit tegen duurdere prijzen en hogere inflatie. Tevens zal een dergelijk orgaan ertoe leiden dat het vertrouwen van (buitenlandse) investeerders in de lokale economie zal toenemen omdat bekend is dat de autoriteit zorgt draagt voor een “fair playing field level”. Het stimuleren van investeringen in het bijzonder buitenlandse zal een positieve bijdrage leveren aan de deviezenvoorraad.
 
Ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwe en Wezenverzekering
 
(Source: Vereniging Bedrijfsleven Curacao)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.