Hoe en wanneer een eis tot schadevergoeding ?

WILLEMSTAD - Woensdag 12 december 2012 kende het Gerecht een schadevergoeding toe aan GL Jewelers voor de schade die is geleden na een roofoverval. De hoofddader moet het geeiste bedrag van 50.000 gulden, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag, betalen.

 
Wanneer iemand rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit kan hij/zij zich als benadeelde partij in het strafproces van de dader voegen. Dit recht is neergelegd in Artikel 374 van het Wetboek van Strafvordering. Hiervoor is geen advocaat nodig, de procedure is niet moeilijk.
 
Voor het voegen in het Strafproces moet een voegingsformulier worden ingevuld. De Stichting Slachtofferhulp Curaçao helpt u hier graag bij (telefoon 8887575). Het formulier dient u voorafgaand aan de rechtszitting in te dienen bij de Offiier van Justitie. U kunt zich laten vertegenwoordigen door de Stichting Slachtofferhulp Curaçao of door een door u gemachtigde persoon of advocaat.
 
U kunt zich ook tijdens de rechtszitting voegen. U moet dan een opgave doen van uw geleden schade. Dit kunt uschriftelijk doen door de rechter of griffier kort voor de rechtszitting mee te delen dat u in de desbetreffende zaak een schadevergoeding eist.
 
Voor het voegen in een strafproces zijn enkele voorwaarden; U moet direct schade hebben geleden, de schade moet u onderbouwen aan de hand van facturen. U heeft uw schade of een deel daarvan niet op een andere manier vergoed gekregen. Voorwaarde is verder dat de verdachte bij de rechter moet voorkomen en de verdachte moet gedagvaard zijn voor het feit waarvan u slachtoffer bent geworden. Als benadeelde partij kunt u het bedrag van ten hoogste 50.000 gulden vorderen.
 
Het Openbaar Ministerie kan ook zelf proberen te bemiddelen bij een schaderegeling tussen u en de dader. De politie kan ook, nog voordat de zaak wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, trachten een schaderegeling te treffen tussen u en de verdachte.
 
(Openbaar Ministerie Curacao)
 

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.