LinkedIn leidende social media-platform onder advocaten

NETHERLANDS - LinkedIn is op dit moment het leidende social mediaplatform onder advocaten in Nederland. Het wordt gebruikt om informatie of nieuwe klanten te vinden, sociale contacten te onderhouden, vacatures te vervullen of informatie te delen.

 
Facebook volgt op al die punten op afstand, terwijl Twitter het vooral goed doet als nieuwsmonitor. Dat blijkt uit de verkennende survey Social Media - Advocatuur, uitgezet in november vorig jaar door Advocatie.
 
Aan het onderzoek hebben zestig respondenten deelgenomen. Zoals te verwachten, maken veruit de meeste deelnemers gebruik van social media. Toch geeft 7% van de respondenten aan geen enkel gebruik te maken van social media.
 
LinkedIn kan als het toonaangevende social media-platform worden gekenschetst: 90% van de respondenten maakt er gebruik van. Ruim 70% zit op Twitter, terwijl ruim 60% aangeeft actief te zijn op Facebook. Op de vraag of op die platforms een persoonlijk profiel is aangemaakt, liggen de verhoudingen ongeveer hetzelfde, al scoort Facebook daar iets beter: 70 in plaats van 60%.
 
We vroegen verder of het kantoor waar de respondent werkzaam is een profiel heeft aangemaakt op de platforms. Ruim 70% van de respondenten beantwoordt die vraag positief ten aanzien van LinkedIn, tegen 56% voor Twitter en 50% voor Facebook. Ook hier scoort LinkedIn dus het best, al zijn de verschillen wat minder groot dan bij de eerdere vragen.
 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat LinkedIn vooral zakelijk wordt aangewend door de respondenten. Dat zakelijke gebruik ziet dan op het vinden van benodigde informatie (65%), het vinden van nieuwe klanten (96%), het vervullen van vacatures (92%), acquisitie van prospects (85%) en het delen van informatie (74%).
 
De achterstand van Facebook is in het sociale gebruik (onderhouden van sociale contacten en communiceren met collega's) minder groot. Twitter wint het op één punt van LinkedIn en ook Facebook: bijna 80% gebruikt Twitter als nieuwsmonitor. LinkedIn volgt met 60% en Facebook met 30%.
 
Tot slot hebben we gevraagd hoeveel tijd de respondent besteedt aan sociale media. 45% geeft aan er minder dan 4 uur per week mee bezig te zijn en 38% 4 tot 8 uur per week. De echte adepten besteden 8 tot 12 uur (8%) of zelfs meer dan 12 uur per week (eveneens 8%).
 
Voor het komende jaar verwachten veel deelnemers dat de hoeveelheid aan social media te besteden tijd zal toenemen. 37% zegt dat het bij minder dan 4 uur per week zal blijven, en 27% verwacht er tussen de 4 en 8 uur mee bezig te zijn. Klappers zitten bij de veelgebruikers: bijna 24% verwacht in 2013 8 tot 12 uur per week te besteden aan social media, en bijna 12% denkt dat dat meer dan 12 uur zal zijn.
 
(Source: Advocatie)

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.