De beklagenswaardigste PG van het Koninkrijk

Geschreven door Gerritjan van Oven

Zondag 14 december vond in Willemstad op Curacao een demonstratie plaats tegen de Rondetafelconferentie die een nieuwe fase in de ontregeling van het Antilliaanse staatsverband heeft ingeluid. Op de foto in het Parool zien we demonstranten met een jodenster op en borden met teksten als "traishon" en " Hamas". De bezwaren van de demonstranten richten zich kennelijk niet tegen de overname van de schulden door Nederland (1,7 miljard euro ter afbetaling van 70 % van de staatsschuld) , wel tegen het financiële toezicht en de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Justitie van Nederland aan de Procureur-Generaal van wat in de toekomst niet meer de Nederlandse Antillen genoemd mag worden.

Het gaat mij nu even niet om de volstrekt onzuivere suggestie die van het dragen van de jodenster door de demonstranten uitgaat. Wel om de bezwaren die door drie advocaten zijn geuit tegen die aanwijzingsbevoegdheid van de Nederlandse Minister van justitie. Die hadden er zelfs een verkeersoptocht van oost naar west Curacao ( toch altijd nog zo'n 40 km) voor over. "Het gaat om onze vrijheid en ons zelfbeschikkingsrecht", aldus actieleider Anthony Eustatius. Hoe hoog dit wordt opgenomen blijkt wel uit de open brief die de grijze staatsman Don Martina aan premier Balkenende heeft gestuurd. Daarmee sluit hij zich bij de advocaten aan. Hij noemt de benoeming van één gezamenlijke PG een bron van conflicten.

De ontbinding van de Ned. Antillen komt erop neer dat Curacao en St. Maarten de status van "land" krijgen, Bonaire, St. Eustatius en Saba worden "Koninkrijksgemeenten". Het voor de rechtshandhaving ontworpen systeem is als volgt: er komt per autonoom land (Curacao en St. Maarten) én voor de drie BES-eilanden telkens afzonderlijk een OM dat verantwoording schuldig zal zijn aan de eigen "regering" van de betrokken eenheid.Die OM-organisaties vallen tevens onder één Procureur-Generaal die geacht wordt zijn beleid met de regeringen van alle nieuwe onderdelen van het nieuwe Koninkrijksverband af te stemmen. Maar ook ( in geval de mensenrechten geschonden dreigen te worden) aanwijzingen kan krijgen van de Koninkrijksregering (lees: de Nederlandse Minister van Justitie).

Zelf zie ik de ontbinding van de Antillen als onvermijdelijk.Toch is, alleen al uit praktisch oogpunt, het hier ontworpen "koninkrijks-OM-systeem" een instrumenteel gedrocht. De demonstranten hadden er beter aan gedaan zich te beperken tot een solidariteitsbetuiging met de larmoyante figuur van de nieuwe Caraïbische Koninkrijks PG. Moedwillig wordt hier reeds op voorhand een Koninkrijksambtenaar in hulpeloze toestand gebracht.

De lezer stelle zich voor de toekomst het volgende voor: een politioneel samenwerkingsteam komt een bende van vijf criminelen op het spoor die tezamen maar op het grondgebied van de verschillende eilanden de Antilliaanse Bank voor miljoenen hebben getild. Op de vijf eilanden gaan vijf officieren van justitie OM aan het werk. De Curacaosche verdachte wordt door de rechtbank Curacao veroordeeld tot 3 jaar cel. Op de 3 verdachten van de BES-eilanden wordt alleen de verdachte op St. Eustatius vervolgd: hij krijgt 240 uur werkstraf. De zaak tegen verdachten op de overige drie eilanden wordt geseponeerd. De beide veroordeelden komen in hoger beroep bij het (nog wel Gemeenschappelijk) Hof van Justitie. Zij klagen over rechtsongelijkheid.

De president van het hof: "Mijnheer de PG waarom zijn de zaken tegen de verdachten op Saba, Bonaire en St. Maarten geseponeerd "? De PG: " Saba vond het geen nationaal belang. Bonaire vond de zaak te ingewikkeld. Op St. Maarten geeft men aan dit soort zaken geen prioriteit".

De voorzitter: "En waarom krijgt de Statiaan 240 uur werkstraf terwijl de verdachte op Curacao 3 jaar de bak in moet? De PG: " Dat komt door het verschil in normen en waarden. Dat heeft zijn invloed op de straftoemeting". De pers smult. De PG ziet de krantekoppen al. Ongelukkig loopt hij na de zitting naar zijn kantoor.

Zijn secretaresse is wanhopig. Alle gouverneurs en gezaghebbers hebben inmiddels gebeld. Zij klagen over het ongeloofwaardige OM-beleid. Allen vinden de beslissing van hún officier van justitie het beste. Dan belt de Nederlandse Minister van Justitie: hij vraagt zich af of de mensenrechten door deze situatie niet worden geschonden. Hij overweegt een aanwijzing te geven.

Terwijl de PG nog soebat en smeekt dit niet te doen belt Henk Kamp. "Wat heeft die er nou mee te maken", roept de PG gekweld. Maar zijn secretaresse herinnert hem eraan dat Henk Kamp met alles te maken heeft.

De PG opent zijn bureaulade, neemt daaruit twee boxhandschoenen en begeeft zich naar de boxbal die hij voor dit soort gelegenheden in een hoek van zijn kamer heeft opgehangen. Als hij het versleten oppervlak aanschouwt neemt hij zich voor om spoedig een nieuwe te laten ophangen.

(Source: Magazine Mr.)

December 17, 2008

Gerritjan van Oven is raadsheer in het gerechtshof in Den Haag (strafrechtspraak). Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer voor de PVDA en advocaat-generaal op Curaçao en in Amsterdam.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.