Mr. van de dinsdag: Karel Frielink

Mr. van de dag is Karel Frielink (advocaat en partner bij Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs). Hij is sinds 12 december 2008 Deken van de Orde van Advocaten te Curaçao. Hij is daarnaast bestuurslid van de Kamer van Koophandel te Curaçao en docent ondernemingsrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.

Deken van 150 advocaten, dat is een hele klus, hè?

De eerste weken in ieder geval wel. De onderwerpen zijn divers en voor mij grotendeels nieuw. Denk bijvoorbeeld aan de staatkundige veranderingen, de gefinancierde rechtshulp, de situatie in de gevangenis en advisering over wetgeving. In zo’n relatief kleine Orde moet je ook veel zelf doen. Je hebt geen apparaat om op terug te vallen. Ik heb inmiddels ook in concept een jaarplan 2009 geschreven en ter bespreking aan mijn medebestuursleden gestuurd. Ik hou van een planmatige aanpak.

Er is geen verplichte permanente educatie voor advocaten daar, hoe zit dat?

De Orde op Curaçao is nog geen openbaar lichaam en heeft dus nog geen regelgevende bevoegdheid. Dit verandert met de invoering van het nieuwe staatsbestel voor het Koninkrijk. Daarna zal de beroepsopleiding voor stagiaires verplicht worden en zal de verplichte permanente educatie gefaseerd worden ingevoerd. Overigens volgen de stagiaires op Curaçao allemaal de opleidingen van de Stichting Beroepsopleiding Curaçao.

Wanneer acht u uw decanaat geslaagd?

Als ik voldoende mensen heb kunnen stimuleren om serieus te werken aan goedkopere en snellere rechtsbedeling, met behoud van het vertrouwen van de justitiabelen in de eigen rechtsorde en het prestige van de magistratuur.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Dat zijn er te veel om op te noemen, want ik lees veel en over uiteenlopende onderwerpen. Met een verontschuldiging aan al die anderen noem ik slechts Gaius, M.H. Bregstein, A. Pitlo, Peter van Schilfgaarde en Alexander Mohr.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

In een ‘vroeger’ bestaan schreef ik wel eens in het WPNR over art. 1:81 BW en art. 32 van de Krankzinnigenwet. Misschien niet de mooiste artikelen, maar ze boeiden mij wel.

Welk wetsartikel het slechtst?

Het gaat niet zozeer om één bepaald artikel, maar op de Wet financieel toezicht (die gelukkig niet geldt voor de Nederlandse Antillen) is wel het een en ander aan te merken. De hoeveelheid regels en de mate van gedetailleerdheid daarvan, maar evenzeer de bijna ongebreidelde mogelijkheid om op basis van de wet nadere regels te stellen, heeft negatieve kanten. Zelfs bij een redelijke mate van oplettendheid is de kans op regeloverschrijdend handelen (of nalaten) groot. Die kans wordt bovendien vergroot door de verschillende interpretaties van allerlei voorschriften, vooral ook wanneer het gaat om meer algemene of abstracte normen. Daarbij komt dat de marginale toetsing van besluiten van toezichthouders door de bestuursrechter bepaald niet altijd leidt tot de noodzakelijke correcties. Dat onderwerp behoeft dringend aandacht. De rechtsbescherming is daarom en om andere redenen uitermate gebrekkig.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Het moment dat ik een rechtssubject werd. Andere hoogtepunten zijn conflicten aan de oplossing waarvan ik een bijdrage heb kunnen leveren.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Naast Karel’s Legal Blog (www.curacao-law.com) met name www.jor.nl. Aan dit rijtje kan ik binnenkort een nieuwe website van Kluwer toevoegen.

Welk boek las u het laatst?

‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’ van Mathieu Weggeman. Ik lees nu ‘Metabletica’ van J.H. van den Berg.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met Alexander Mohr, ervan uitgaande dat het om een niet gemengde cel gaat, als ik dan maar gemengd mag luchten met mijn echtgenote. Dit zijn twee van mijn beste gesprekspartners in het leven.

(Source: Magazine Mr.)

6 January 2009

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.